Na prostoru bivše vojarne

Pristiglo 12 ponuda za projektiranje novog Vatrogasnog doma u Šibeniku

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Do završetka natječajnog roka na adresu šibenske gradske uprave pristiglo je čak 12 ponuda za izradu glavnog i izvedbenog projekta za novi Vatrogasni dom, a koji ima mogućnost postati i Centar za borbu protiv prirodnih katastrofa i klimatskih promjena. Isti se planira se na površini 17.300 metara kvadratnih u zoni bivše vojarne Bribirskih knezova, te je za njega prošle godine ishodovana lokacijska dozvola. Ponuđeni iznosi se kreću od 233.750 kuna do 522.500 kuna, a ponuditelji su iz Dubrovnika, Splita, Rijeke, Zagreba, Osijeka, Vukovara, Našica, Ivaneca, Mostara i Šibenika.

Ponude se pregledavaju i vrlo brzo će stručne službe Grada izabrati najpovoljnijeg ponuditelja koji zadovoljava sve natječajne uvjete.

– Potreba za novom zgradom vatrogasnog doma proizlazi iz neadekvatnih uvjeta za obavljanje vatrogasnih zadataka na lokaciji na kojoj se Javna vatrogasna postrojba Grada Šibenika sada nalazi. To se prvenstveno odnosi na prometnu gužvu u ljetnim mjesecima, ali i na nedostatak prostora u sadašnjoj zgradi i oko nje. Realizacijom ovog projekta znatno će se povećati efikasnost djelovanja šibenskih vatrogasaca, a u skoroj budućnosti i Vatrogasne zajednice Grada Šibenika. S obzirom da za izradu idejnog projekta vatrogasnog doma ne postoje šablonski propisi, to je njegova izrada bila temeljena na iskustvu i potrebama predstavnika javne vatrogasne postrojbe, te na njihovoj aktivnoj uključenosti u koordinaciju prilikom njegove izrade. Tako će biti i kod izrade glavnog, odnosno izvedbenog projekta – kazao je zamjenik šibenskog gradonačelnika, ujedno načelnik stožera civilne zaštite Grada Šibenika, Danijel Mileta.

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika broji šezdeset vatrogasaca uz što se predviđa povećanje tog broja. U radnoj smjeni je prisutno uglavnom petnaest vatrogasaca, a svi potrebni prostori dimenzionirani su da zadovoljavaju potrebe minimalno 50 posto postrojbe. Zgrada ima građevinsku bruto površinu 3.555 metara kvadratnih, a na građevnoj parceli zauzima površinu 2.343 metara kvadratnih.

Dužina zgrade je 89 metara, širina joj je 38 metara i visina tornja 16 metara. Zgrada se sastoji od podruma, prizemlja i prvog kata, dok vatrogasni toranj ima četiri kata u svrhu izvođenja vatrogasnih vježbi. U prizemlje su smješteni garaža, spremišta rezervne i zaštitne opreme, servisi dišnih i vatrogasnih aparata sa spremištem, skladište za pjenila i retardante, autoradionica, praonica, hodnik, dnevni boravak, kuhinja, fitnes, apartmani i spremište čistačice. Na prvom katu su dvorana, učionica, hodnici, spavaonice, garderoba, sanitarni čvorovi, tuševi, arhiv, uredi, operativna soba, prostor za odmor, PVS dvorana, sanitarni čvorovi, prostor čistačice i balkon.


Pratite nas i na društvenim mrežama: