Više

  Županija u zaštiti 'Zmajevog oka'

  Za Frapa Resort Medine investitor će morati proći stroge procjene utjecaja na okoliš

   

  Mega projekt turističkog kompleksa Frapa Resort Medine u Rogoznici naišao je na prepreku koju će prijeći tek kada se provedu postupak procjene utjecaja na okoliš te obavezu provedbe glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

  Naime, takvo rješenje tvrtki ‘Medine’ izdao je Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te po pribavljenim mišljenjima nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima.

  Nositelj zahvata, tvrtka Medine, predao je županijskom Upravnom odjelu Elaborat zaštite okoliša, za koji je tražena izmjena i dopuna jer u njemu nisu obrađene sve potrebne pojedinosti za provedbu postupka vezano uz odvodnju oborinskih i otpadnih voda te uz utjecaj na Područje očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove ‘Zmajevo oko’.

  Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije u svom očitovanju navodi da, iako se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže ‘Zmajevo oko’ i ‘Zmajevo uho’, jasno je da se planira izgradnja podzemnih objekata u neposrednoj blizini jako osjetljivog, jedinstvenog ekosustava koji je podzemno povezan s morem. Takvi bi radovi zahtijevali kvalitetno i studiozno istraživanje i detaljnu procjenu utjecaja na okoliš i ekološku mrežu kako ne bi došlo do prekida cirkulacije jezera s okolnim morem. Nadalje, pišu, kako na temelju postojećeg Elaborata nije moguće isključiti značajne negativne utjecaje na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže tijekom izgradnje i korištenja.

  Podsjetimo, Vlada RH je proglasila projekt ‘Frapa Resort Medine’ u Rogoznici strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske. Vrijednost ukupnih troškova projekta procijenjena kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu iznosi 1.037.909.593 kuna s PDV-om.

  Projekt  ‘Frapa Resort Medine’, investitora Medine iz Rogoznice, tvrtke Franje Pašalića, predviđa izgradnju turističkog kompleksa na lokaciji uz postojeću Marinu Frapa tako da s njom čini jedinstvenu cjelinu na površini od 9,6 hektara sa 250 kreveta u hotelskim sobama i 80 kreveta u hotelskim apartmanima. U ponudi resorta bi bile i usluge SPA centra te klinike za estetsku kirurgiju.

  U neposrednoj blizini, na oko 24 metra zračne udaljenosti nalazi se područje značajno za očuvanje ciljnih vrsta i ciljnih stanišnih tipova Zmajevo oko, a na udaljenosti od oko 41 metar Zmajevo uho.

  Realizacijom projekta u zoni Medine planira se otvaranje 110 radnih mjesta te još 50 sezonskih radnih mjesta u pratećim djelatnostima. Predviđeno je da investitor dovrši gradnju i opremanje objekata u razdoblju od 2026. do 2028. godine.

  rjeenje (1)

  - Advertisment -

  NAJNOVIJE

  Šibeniku otvoren put prema elitnom rangu: ‘Imamo licencu!’

   - Poštovani navijači i simpatizeri kluba, sponzori te sportski prijatelji, ovim Vas putem obavještavamo kako je HNK Šibenik odlukom Hrvatskog nogometnog saveza nakon provedenog...

  Odana počast poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama...

  Povodom Dana državnosti Republike Hrvatske danas su kod Memorijalnog križa na gradskom groblju Kvanj položeni vijenci i zapaljene svijeće u spomen na poginule hrvatske...

  U moru kod Murtera izgorio pa potonuo brod...

  - Požar je krenuo iz motornog prostora. Ubrzo je vatra zahvatila cijeli brod. Zbog požara je brod potonuo. Koliko znam nitko nije ozlijeđen -...

  NAJNOVIJE

  Šibeniku otvoren put prema elitnom rangu: ‘Imamo licencu!’

   - Poštovani navijači i simpatizeri kluba, sponzori te sportski prijatelji, ovim Vas putem obavještavamo kako je HNK Šibenik odlukom Hrvatskog nogometnog saveza nakon provedenog...

  Odana počast poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata

  Povodom Dana državnosti Republike Hrvatske danas su kod Memorijalnog križa na gradskom groblju Kvanj položeni vijenci i zapaljene svijeće u spomen na poginule hrvatske...

  U moru kod Murtera izgorio pa potonuo brod NP Kornati

  - Požar je krenuo iz motornog prostora. Ubrzo je vatra zahvatila cijeli brod. Zbog požara je brod potonuo. Koliko znam nitko nije ozlijeđen -...