Konferencija o budućnosti Europe

Digitalna platforma za građane Europske unije bit će aktivirana 19. travnja

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Izvršni odbor Konferencije o budućnosti Europe podržao je uspostavu višejezične digitalne platforme kako bi građani iz cijelog EU-a mogli dati doprinos Konferenciji. Postignut je dogovor i o metodama rada Odbora te o pripremama za događaj koji će obilježiti inauguraciju Konferencije, 9. svibnja na Dan Europe.

Zahvaljujući novoj višejezičnoj digitalnoj platformi građani iz cijele Europe moći će od 19. travnja iznijeti svoja stajališta o bilo kojoj temi koju smatraju važnom za budućnost EU-a. Time će se građanima omogućiti da prvi put na razini EU-a iznesu svoje ideje, komentiraju tuđe, organiziraju događaje i sudjeluju u njima. Platforma će biti glavno čvorište Konferencije, mjesto na kojem će se okupljati i razmjenjivati svi doprinosi konferenciji, uključujući decentralizirana događanja, paneli europskih građana te plenarna zasjedanja Konferencije.

– Za desetak dana bit će pokrenuta digitalna platforma kojom će se osigurati jedinstven prostor za sudjelovanje naših građana u razgovorima i raspravama diljem Europe. Time će se ljudima omogućiti da izraze svoje ideje, primjedbe, nade i snove, i to na svim službenim jezicima EU-a. Zamah postaje sve veći i radujem se unaprijed rezultatima – kazala je Dubravka Šuica, potpredsjednica Komisije za demokraciju i demografiju

Specijaliziranim mehanizmom povratnih informacija objedinit će se i analizirati ključna pitanja kako bi ih se moglo uzeti u obzir i tijekom panela europskih građana i plenarnih zasjedanja Konferencije. Platforma će također pružiti informacije o strukturi i radu Konferencije, kao i resurse za organizatore događanja, uključujući katalog ključnih događanja putem kojih će moći promicati svoje inicijative na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Građani će na jednostavan način moći tražiti događanja na kojima žele sudjelovati uz pomoć posebnog rasporeda.


Pratite nas i na društvenim mrežama: