Reformisti: Pod krinkom brige za nerođeni život krije se namjera oduzimanja prava ženama

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Reformisti smatraju da se pod krinkom brige za nerođeni život krije namjera oduzimanja prava ženama da same odlučuje o vlastitom reproduktivnom zdravlju, stoji u priopćenju koje prenosimo u cijelosti.

U Hrvatskoj je pobačaj legalan od 1978. i žestoko se protivimo ugrožavanju dostignutih civilizacijskih vrijednosti.

 

Pozivamo Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske da predloži zakonsko rješenje koje će definirati priziv savjesti kod liječnika koji odbijaju pružiti zdravstvenu pomoć ženama kod pobačaja. Priziv savjesti je zakonski potpuno nedefiniran, jer se ne zna u kojim slučajevima se liječnici na njega mogu pozvati i predstavlja nasilno nametanje religijskih uvjerenja ranjivoj osobi što uključuje i rodnu diskriminaciju.

Situacija je zabrinjavajuća i alarmantna obzirom na činjenicu da se u nekoliko hrvatskih bolnica zbog priziva savjesti liječnika, pobačaj više uopće ne može obaviti. Time se ugrožavaju ustavna i zakonska prava, a žene se stavlja u poziciju da tu uslugu moraju platiti višestruko skuplje kod privatnih liječnika, ili moraju putovati u druge sredine u kojima je takva usluga dostupna u bolnicama.

Visoke i neujednačene cijene pobačaja također su sofisticirani oblik pritiska na žene da odustanu od takvog zahvata, što je još jedna siva zona koju bi trebalo regulirati Ministarstvo zdravlja.

 

Pobačaj mora ostati legalan kako bi ga država mogla nadzirati i osigurati zdravstvene uvjete koji neće ugrožavati život i zdravlje žena.

 

Tražimo da Republika Hrvatska osigura jednaku dostupnost pobačaja u sigurnim uvjetima u svim dijelovima zemlje te da on bude besplatan, odnosno na teret HZZO-a. Pritom, naravno, smatramo da je smanjenje broja pobačaja poželjno i dobro je da je broj pobačaja u zadnjih 20 godina smanjen za 11 puta, ali se ono ne smije zasnivati na konzervativnoj revoluciji i vjerskim shvaćanjima prava na život i zdravlje žena, već na zdravstvenom i građanskom odgoju uključujući edukaciju iz područja seksualnog i reproduktivnog zdravlja, na dostupnosti kontracepcijskih sredstava i poboljšanju uvjeta života uz pravo žena da same odlučuju o svom zdravlju.

 

Svima koji smatraju da je pobačaj neprihvatljiv priznajemo pravo vlastitog izbora, ali ih pozivamo da svoj svjetonazor ne nameću neistomišljenicima. Tko nije za pobačaj ne mora ga činiti, ali neka pusti pravo i drugima na vlastiti izbor.

 

Ljudi koji su organizirali prosvjed protiv pobačaja pod sloganom „Hod za život“ i pod krinkom zaštite života, podržavaju aktualnu desnu vladu, istu onu koja je odbacila saborsku inicijativu Reformista da se riješi problem zloupotrebe rada na određeno vrijeme. Život i dostojanstvo čovjeka štite se pravom na rad na neodređeno vrijeme  koji znači egzistencijalnu sigurnost i pretpostavka je za demografsku obnovu nacije.


Pratite nas i na društvenim mrežama: