Europskim novcem vratili hektar prirode

Skradin sanirao crnu točku u okolišu. Nema više odlagališta ‘Bratiškovački gaj’

FOTO: Arhiva ŠIBaj TV-a
Pratite nas i na društvenim mrežama:

Grad Skradin završio je projekt Sanacije i zatvaranja odlagališta otpada ‘Bratiškovački gaj’. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Kohezijskog fonda i provodio se sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Skradina.

Ukupna vrijednost projekta je 10.404.223,75 kuna od čega prihvatljivi troškovi iznose 10.397.348,75 kuna. Od navedenog iznosa 8.837.746,43 kuna osigurano je iz Kohezijskog fonda Europske unije, odnosno 85 posto ukupno prihvatljivih izdataka, 10 posto ukupno prihvatljivih izdataka osigurano je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok je ostatak sredstava osigurao Grad Skradin.

Projekt je realiziran u planiranim rokovima, kroz provedbu ugovora s izvođačem G.T. Trade iz Splita.Radovi na sanaciji odlagališta završeni su 19. rujna 2021. te je nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda dana 8. studenog 2021. ishođena Uporabna dozvola.

Odlagalište otpada ‘Bratiškovački gaj’ bilo je službeno odlagalište za područje Grada Skradina, a na odlagalište se odlagao otpad s područja Grada Skradina i 20 naselja skradinskog zaleđa. Odlagalište je bilo u funkciji od 1998. do 2016. godine. Gradsko vijeće Skradina je 20. svibnja 2016. donijelo odluku o zatvaranju odlagališta komunalnog otpada ‘Bratiškovački gaj’ i od tada se sakupljeni otpad s područja Grada Skradina predaje županijskom centru za gospodarenje otpadom ‘Bikarac’ u Šibeniku.

Radi usklađenja s važećom zakonskom regulativom provedena je sanacija odlagališta. Radovi sanacije obuhvatili su iskop i premještanje dijela otpada, preoblikovanje otpada, prekrivanje preoblikovanog otpada završnim prekrivnim sustavom, izgradnju sustava za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda, izgradnju sustava pasivnog otplinjavanja, izgradnju obodne makadamske prometnice, izgradnju ograde oko prostora odlagališta i ulaznih vrata te krajobrazno uređenje prostora odlagališta.

Provedbom projekta ostvareni su ciljevi projekta: zatvoreno je i sanirano jedno odlagalište otpada te je regenerirano zemljište površine 0,94 hektara čime se pridonosi  eliminiranju negativnih učinaka odlaganja otpada odnosno zaštiti podzemnih i površinskih voda, ljudskog zdravlja i okoliša u cjelini.

Tijekom provedbe projekta na području Grada provedene su aktivnosti promidžbe i vidljivosti kojima su građani informirani o projektu i važnosti odgovornog gospodarenja otpadom, sve u svrhu očuvanja prirodnog okoliša i zdravlja ljudi.

Grad Skradin neće potrošti ni lipe iz proračuna za sanaciju odlagališta ‘Bratiškovački gaj’


Pratite nas i na društvenim mrežama: