Rok prijave 30 dana

Knin raspisao natječaj za adaptaciju stanova mladih obitelji. Osigurano 450 tisuća kuna

Pratite nas i na društvenim mrežama:

U okviru Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2021. godinu, raspisan je Javni poziv za provedbu mjere sufinanciranja adaptacije stanova za mlade obitelji na području Grada Knina za 2021. godinu. Za provedbu su osigurana sredstva u Proračunu Grada Knina za 2021. godinu, u ukupnom iznosu od 450.000 kuna.

Grad Knin će na ime podnesenih zahtjeva za adaptaciju stanova, mlade obitelji sufinancirati na slijedeći način:

  1. za izvođenje građevinskih radova s iznosom od 20.000 kuna,
  2. za uređenje interijera s iznosom od 10.000 kuna.

Rok za podnošenje prijave po Javnom pozivu za sufinanciranje adaptacije stanova za mlade obitelji na području Grada Knina za 2021. godinu je 30 dana od dana objave javnog poziva na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Knina i na internetskoj stranici Grada Knina www.knin.hr.

Pisane prijave s traženom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj kuverti putem pošte preporučeno ili osobno u pisarnici gradske uprave Grada Knina s naznakom:

‘Za javni poziv za sufinanciranje adaptacije stanova za mlade obitelji na području Grada Knina za 2021. godinu’, a obvezno je napisati i za koju mjeru je podnesena prijava.

Povjerenstvo za provedbu postupka i odlučivanje o dodjeli potpora na adresu: Grad Knin, Ul. dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 Knin.

Više detalja potražite OVDJE.


Pratite nas i na društvenim mrežama: