Početak radova krajem rujna

Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova sufinancira sanaciju krova na crkvi Sv. Mihovila u Pokrovniku

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Temeljem Ugovora o sufinanciranju sklopljenog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Župe Marijina uznesenja iz Mirlović Zagore odobreno je sufinanciranje radova na sanaciji krova crkve Sv. Mihovila u Pokrovniku.

Ministarstvo je odobrilo sufinanciranje u ukupnog iznosu od 150 tisuća kuna. Ukupna vrijednost projekta je 310 tisuća kuna sa PDV-om. Iznos od 150 tisuća kuna za realizaciju projekta osigurat će Grad Drniš u svom Proračunu tijekom dvije proračunske godine.

Početak radova se planira krajem rujna, a rok za završetak radova je dva mjeseca od sklapanja ugovora sa izvođačem radova.


Pratite nas i na društvenim mrežama: