Za energetsku obnovu vrtića Građa i Šibenski tići devet ponuda. Ni jedna šibenskih tvrtki

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Za energetsku obnovu dječjeg vrtića ‘Građa’ pristigle su četiri ponude raspona cijena od 565 tisuća do 867 tisuća kuna, dok je za dječji vrtić ‘Šibenski tići’ pristiglo pet ponuda raspona cijena od 1,37 milijuna do 2,36 milijuna kuna.

– Za oba vrtića smo dobili najniže ponude u okvirima planiranih sredstava. Sad nam preostaje izanalizirati dostavljenu dokumentaciju te odabrati najpovoljnijeg izvođača radova koji zadovoljava uvjete natječaja. Zanimljivo je da nijednu od ovih devet ponuda nije dostavila firma iz Šibenika. Najnižu cijenu je na oba natječaja ponudila firma Jukić-Dam iz Otoka – kazao je Danijel Mileta, zamjenik gradonačelnika Šibenika.

djecji vrtic sibenski tici

Planirani zahvat na vrtiću ‘Građa’ odnosi se na postavljanje toplinske izolacije na vanjske zidove i ravni krov, postavljanje hidroizolacije na ravni krov i postavljanje dodatne toplinske izolacije na kosi krov. Kako se kao energenti u zgradi koriste plin u boci i električna energija, odnosno električne grijalice, zamijenit će ih se grijanjem na prirodni plin. Također će na krov biti postavljeni sunčani kolektori za potrebe zagrijavanja potrošne tople vode, te će postojeća rasvjetna tijela biti zamijenjena učinkovitijima. Uštede u financijskom smislu, odnosno smanjenje potrošnje energije i emisije CO2 na godišnjoj razini su procijenjene na 55 posto.

Dječji vrtić ‘Šibenski tići’ je samostalna građevina i sastoji se od tri volumena. Kako su krovovi objekta nedovoljno toplinski izolirani projektom je predviđena sanacija postojeće hidro i toplinske izolacije. Vanjski zidovi će se izolirati toplinsko izolacijskim materijalom debljine 10 centimetara. Planirana je zamjena gotovo svih prozora i vrata na grijanom pročelju, budući da su postojeći ili dotrajali ili toplinski neučinkoviti. Centralno grijanje na lož ulje će se zamijeniti prirodnim plinom kao energentom, te će se zamijeniti klasični radijatorski ventili sa termostatskim.

np krka lozovac radovi dane mileta030317 2

– Ovo je samo nastavak niza gradskih infrastrukturnih projekata u predškolskom odgoju za koje osvajamo i bespovratna sredstva fondova ili mjerodavnih ministarstava. Nedavno smo potpisali ugovor za izradu glavnog i izvedbenog projekta novog dječjeg vrtića ‘Ljubica’ u Crnici, u tijeku je natječaj za uređenje okoliša dječjeg vrtića ‘Veslo’ u Zatonu, za koji imamo i spremnu dokumentaciju za energetsku obnovu, u tijeku je obnova dječjeg vrtića ‘Vidici’ vrijedna 5 milijuna kuna, završili smo obnovu dječjeg vrtića ‘Kućica’ na Baldekinu vrijednu preko 1,4 milijuna kuna, na samom početku našeg prvog mandata u gradskoj upravi napravili smo novi dječji vrtić ‘Smilje’ na Jamnjaku, a imamo i spremnu dokumentaciju za obnovu dječjih jaslica ‘Tintilinić’ na Građi.’, nabrojao je Mileta.

Na natječaju Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja je Grad Šibenik za svrhu energetske obnove vrtića ‘Građa’ i ‘Šibenski tići’ osvojio ukupno 957 tisuća kuna. Ako na izbor izvođača radova ne bude žalbi, radovi će početi u drugoj polovini lipnja.


Pratite nas i na društvenim mrežama: