Šibenikom zavladao karabinjerski major

Dan kada su prije 102 godine talijanski okupatori raspustili šibensko Općinsko vijeće

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Na današnji dan, 7. prosinca 1918. godine, talijanski kontraadmiral Enrico Millo raspušta šibensko Općinsko vijeće i istovremeno imenuje karabinjerskog majora Ramaccinija općinskim komesarom.

Talijanska okupacija Šibenika počela je 6. studenoga 1918. godine,  u poslijepodnevnim satima, kada su u šibensku luku uplovile dvije talijanske topljarke i dva motorna čamca. Prema srdačnom dočeku Šibenčana izgledalo je da dolaze prijatelji.

Odmah sutra dan, 7. studenoga doktor Ivo Krstitelj predao je talijanskom komandantu, u ime Odbora Narodnog vijeća Šibenika, prosvjed protiv iskrcavanja talijanske vojske.

Sjednica Općinskog odbora hitno je sazvana 10. Studenoga, a na njoj je prihvaćen zaključak kojim Šibenik priznaje za vlast jedino Narodno vijeće u Zagrebu i Zemaljsku vladu Dalmacije u Splitu i pridružuje se prosvjedu protiv talijanske okupacije Šibenika.

Već 14. studenoga 1918. u Šibenik je stigao novi komandant talijanske okupacijske vojske kontraadmiral Enrico Millo, koji je Odboru Narodnog vijeća Šibenika priznao potpunu administrativnu vlast. Ali, zakratko.

Oko 400 karabinjera i mornara talijanske okupacijske vojske opkolilo je sjedište Narodnog vijeća, u zgradi hotela Krka, i silom ih istjeralo 20. studenoga 1918. godine. Narodno vijeće preseljeno je u prostorije ‘Sokola’, ali i odatle su 30. studenoga protjerani, a arhiva zaplijenjena.

Dana 12. studenoga 1920. u Rapalu potpisan je ugovor između Države SHS i Italije prema kojem Talijani moraju napustiti Šibenik.


Pratite nas i na društvenim mrežama: