Javna rasprava Grada Vodica

Pratite nas i na društvenim mrežama:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (N.N., br. 153/13)-u daljnjem tekstu: Zakon, Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 5/15) i Zaključka Gradonačelnice Grada Vodica od 31. srpnja 2015.g., KLASA: 350-0215-01/26, URBROJ: 2182/04-04/02-15-13, Gradonačelnica Grada Vodica, dana 31. srpnja 2015. godine objavljuje:

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VODICA

1. O Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vodica provest će se javna rasprava, na temelju odredbe članka 96. Zakona.

2. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vodica za javnu raspravu (dalje u tekstu: prijedlog Plana) bit će stavljen na javni uvid u Sali za sastanke Grada Vodica, Ive Čače 8 (prizemlje), svakog radnog dana od 08:00 – 13:00 sati., u razdoblju od 12. kolovoza do 19. kolovoza 2015. godine.
3. Javno izlaganje Prijedloga Plana održat će se dana 17. kolovoza 2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 12,00 sati u Sali za sastanke Grada Vodica, Ive Čače 8.
Prilikom javnog izlaganja, nositelj izrade i predstavnici stručnog izrađivača dat će prikaz postupka izrade odnosno rješenja prijedloga Plana, nakon čega će odgovarati na pitanja nazočnih sudionika javne rasprave.

4. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana se dostavljaju do dana zaključivanja javnog uvida 19. kolovoza 2015. godine, na adresu: Grad Vodica, Upravni odjel za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje, Ive Čače 8, 22211 Vodice.

5. Nadležno javno-pravno tijelo, odnosno tijelo ili osoba određena posebnim propisom, koje je dalo zahtjev za izradu III. Izmjena i dopuna PPUG Vodica iz područja svog djelokruga, dostavlja pisano očitovanje na prijedlog Plana, a ako u roku određenom točkom 4. ove Objave ne dostavi pisano očitovanje, smatrat će se da nema primjedbi.

6. Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi iz ove Objave na način da: – imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana sukladno točki 2. ove Objave, – postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja odgovaraju nositelj izrade, odnosno stručni izrađivač, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne rasprave, – mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja će se nalaziti uz izloženi Prijedlog Plana na mjestu javnog uvida, – daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, – upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku iz točke 4. ove Objave, Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku iz točke 4. ove Objave i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

KLASA: 350-0215-01/26
URBROJ: 2182/04-04/02-15-14
Vodice, 31. srpnja 2015.

Gradonačelnica
Branka Juričev Martinčev, dipl. oec., v.r.


Pratite nas i na društvenim mrežama:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.