NIKOLA GRUBIĆ:U arheološkim radovima na sv. Ivanu sudjelovalo je 370 volontera kroz 34 radna dana

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Završetak prve faze arheoloških radova na tvrđavi sv. Ivana obilježen je druženjem svih koji su sudjelovali u akciji. Povodom tog događaja razgovarali smo s predsjednikom Društva za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac, Nikolom Grubićem.

ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
Do kojih se otkrića došlo za vrijeme izvođenja radova i što ona znače za ishodovanje potrebnih dozvola za radove na tvrđavi? Koliko su bila obuhvatna istraživanja?
Probna sondažna arheološka istraživanja bila su logičan početak i prva faza svih daljnjih radova na tvrđavi sv. Ivana, iz jednostavnog razloga što bez prethodnog istraživanja ne bi bilo moguće pouzdano pretpostaviti što sve nanosi zemlje na tvrđavi kriju i u kojoj mjeri arheološki ostaci mogu biti ugroženi predviđenim građevinskim radovima. To vrijedi za sva kulturna dobra na kojima postoji vjerojatnost postojanja arheoloških ostataka, pa je i u ovom slučaju nadležni Konzervatorski odjel, u skladu sa svime što propisuje Zakon o zaštiti kulturnih dobara, kao uvjet za dovršenje glavnog i izvedbenog projekta obnove i uređenja tvrđave, propisao obavezne arheološko-istražne radove. U okviru ove prve faze istraživanja otvorili smo arheološke sonde na šest lokacija unutar tvrđave i predtvrđavskog prostora, ukupne površine oko 420 metara četvornih. U gotovo svim istražnim sondama naišli smo na ostatke bedema, bastiona i drugih zidanih struktura iz različitih faza gradnje tvrđave sv. Ivana. Time je i ostvaren zadani cilj ovih istraživanja, a to je provjeriti u kojoj mjeri su ispod zemlje sačuvani arhitektonski ostaci koji prije istraživanja nisu bili vidljivi jer su bili razgrađeni i zatrpani, te mogu li se i te strukture prezentirati u okviru budućeg uređenja i obnove tvrđave. Na oba pitanja su ova istraživanja dala pozitivan odgovor.

grubic
Bez obavljenih arheoloških istraživanja ne bi bilo moguće ishodovati potvrdu glavnog projekta od strane Konzervatorskog odjela, pa time ni apliciranje na EU fondove. Smatramo da smo obavili vrlo važan posao koji će poslužiti nama i Gradu Šibeniku za uspješnu revitalizaciju i treće šibenske tvrđave.
Za tvrđavu sv. Ivana izrađeno je idejno rješenje na temelju kojeg se izrađuje glavni projekt revitalizacije i uređenja tog povijesnog spomenika kulture. Možete li reći nešto više o tome, tko će i kada izraditi glavni projekt te hoće li rezultati arheološkog istraživanja utjecati na isti?
Društvo je pokrenulo inicijativu za uređenje i valorizaciju tvrđave sv. Ivana sredinom 2013. godine. Prvi korak bila je izrada idejnog rješenja uređenja kojim se trebala definirati buduća namjena tvrđave. Po prvi put u Hrvatskoj građani su imali priliku aktivno sudjelovati u promišljanju buduće namjene važnog gradskog prostora, što je u EU ustaljena praksa, jer je Društvo organiziralo javnu raspravu i predlaganje ideja za buduću namjenu tvrđave. Javnom raspravom je odlučeno da tvrđava bude namijenjena djeci, te bi prema izrađenom idejnom rješenju trebala postati mjesto koje građani Šibenika i njihovi gosti često i rado posjećuju, dobro povezana s gradskim tkivom osvijetljenom i uređenom pješačkom i kolnom vezom te zračnim tramvajem. Sadržaji koji bi svakodnevno bili pristupačni građanima su šetnjica, trim i jogging staza uokolo cijelog kompleksa, vidikovac i caffe/bistro s terasom. Posebno zanimljivo je uređenje sjevernog, izduženog dijela tvrđave poznatog kao Kliješta/Tanaja gdje bi se nalazio novi glavni sadržaj namijenjen prvenstveno djeci i mladima nazvan KID’S LAB2, koji se sastoji od povijesnog laboratorija i zelenog labirinta.
KID’S LAB2 je međunarodno atraktivan koncept campusa sa smještajnim kapacitetima, u kojem bi se održavale kraće ili duže tematske radionice stručnog karaktera tijekom cijele godine. Interaktivni zeleni labirint zamišljen je kao interaktivna igra sa zadacima u kojoj sudionici obilaska dobivenom karticom ili narukvicom evidentiraju prolaske kroz informativne ‘ciljeve’ te tako rješavaju određene edukativne zadatke.
Idejno rješenje, idejni i glavni projekt potpisuje Vulin i Ileković d.o.o. Zagreb, a autor je profesor Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu doc. Boris Ileković, dipl. ing. arh.
Sve nove spoznaje proistekle iz arheoloških istražnih radova respektirat će se u onoj mjeri u kojoj budu tražili nadležni konzervatori i arheolozi.

VAŽNE POVIJESNE ČINJENICE
Koliko je ono što se dosad otkrilo važno za razumijevanje gradnje tvrđave i povijesti Šibenika?
Za odgovor na ovo pitanje poslužit ću se izvještajem o obavljenim arheološkim istraživanjima arheološkog tima Muzeja Grada Šibenika u kojem se navodi da je iz povijesnih izvora i grafičkih prikaza bilo poznato da je tvrđava tijekom 40-ih i 50-ih godina 17. stoljeća više puta obnavljana, ojačavana i proširivana da bi bila što učinkovitija u obrani grada protiv opsade Osmanlija tijekom Kandijskog rata, jednog od najtežih perioda u povijesti Šibenika. Istraživanja su uglavnom potvrdila povijesne podatke, pa je tako na licu mjesta utvrđen točan položaj nekih očekivanih dijelova arhitekture. No, istraživanja su pokazala i da svako novo istraživanje donosi i neočekivana otkrića, kao što je primjerice lučni otvor u zapadnom bastionu koji nijedan povijesni izvor nije zabilježio.
Kada ćete nastaviti s istraživanjima, i po vašem mišljenju, koliko će trajati? Nadate li se nekim većim otkrićima u drugoj fazi arheoloških istraživanja?
Tvrđava sv. Ivana predstavlja kompleksni fortifikacijski sustav na kojem započeta istraživanja svakako treba nastaviti prije nego započnu veći građevinski zahvati na njezinom uređenju i prezentaciji. Stoga će u aplikaciji za financiranje preko EU fondova biti i predviđena financijska sredstva za daljnja istraživanja za koja arheolozi pretpostavljaju da bi mogla trajati do tri mjeseca.
Arheološka istraživanja obavljali su većinom volonteri uz nadzor stručnog tima. Zbog čega terenske radove nije provela struka, odnosno arheolozi?
Naprotiv, svi radovi provedeni su od strane stručnog tima Muzeja Grada Šibenika koji čine muzejski savjetnik Tomislav Pavičić, viši kustos Emil Podrug, dipl. arheolog Jelena Jović, voditelj radova je muzejski savjetnik, mr. sci. Željko Krnčević. Radovi su se odvijali uz konzervatorski nadzor djelatnika Konzervatorskog ureda iz Šibenika dr. sci. Marka Sinobada.
Društvo Juraj Dalmatinac iniciralo je i organiziralo volonterske akcije u okviru arheoloških iskopavanja, te je isključivo angažmanom članova našeg Društva i svih ostalih volontera i donatora završena prva faza arheološkog istraživanja tvrđave. Kako bi se reklo, u ovom slučaju Društvo je bilo ‘radna snaga’, a stručni dio, kako je propisano i uobičajeno, odrađen je od strane navedenih stručnjaka.
Društvo je donacijama, pretežito u vidu volonterskog rada, osiguralo financijska i druga sredstva neophodna za istraživanja te je iz vlastitih sredstava financiralo nabavu potrebnog ručnog alata. Pridružili su nam se i članovi ostalih šibenskih udruga i institucija: Planinarsko društvo sv. Mihovil, Teniski klub Šubićevac, Funcuti, DVD Šibenik, TZ Šibenik, D-Resort Šibenik sa skoro 100 radnika, ŠPD Kolo, gimnastički klub Dišpet, airsoft klub, Udruga turističkih vodiča i mnogi drugi, a kao posebna gošća pridružila nam se i aktualna miss Hrvatske Maja Spahija, inače članica Društva. Ukupno je sudjelovalo oko 370 volontera kroz 34 radna dana, tijekom kojih su provedeni zemljani radovi i geodetske izmjere. Prema našoj procjeni odrađeni posao je u vrijednosti oko 250 tisuća kuna.

PONOSNI NA BARONE
Društvo se može pohvaliti i opsežnim radom na tvrđavi Barone. Ispričajte nešto više o tome…
Društvo upravlja tvrđavom Barone. U tijeku su intenzivne pripreme na izradi plana upravljanja i programa aktivnosti, odnosno njezinog održivog korištenja. Članovi Društva rade na osmišljavanju programa koji će se na tvrđavi odvijati tijekom godine, te smo u kontaktima s raznim udrugama i institucijama iz drugih gradova koji žele suradnju na zajedničkim projektima.

tvrdava barone_radovi_mileta (3)

U svakom slučaju, jedva čekamo da tvrđava bude obnovljena da je možemo s ponosnom pokazati Šibenčanima i posjetiteljima našeg grada. Bližimo se kraju petogodišnjeg napornog rada, te moram kazati da je iz današnje perspektive nevjerojatno da je ovako nešto veliko napravila doslovno skupina prijatelja koja je odlučila preuzeti stvar u svoje ruke te pomoći svom gradu. Ukratko, ponosni smo! Radovi na tvrđavi Barone su u završnoj fazi. U kontaktu s predstavnicima Grada Šibenika, očekujemo završetak i otvaranje krajem godine 2015.
Tvrđava Barone spominjana je kao dobar primjer suradnje Grada Šibenika i konzervatorskog ureda. Možete li isto reći i za tvrđavu sv. Ivan?
Dakako, izuzetno smo zadovoljni odličnom suradnjom Muzeja Grada Šibenika, Konzervatorskog odjela u Šibeniku i našeg Društva. Od samog našeg osnutka, pa do danas imamo kvalitetnu suradnju, te zasigurno, bez te suradnje, ne bi bilo dosadašnjih rezultata.

 


Pratite nas i na društvenim mrežama: