Italiji upućeno novih 660 prijava zbog ometanja radijskog i TV signala

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Stručnjaci Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti – HAKOM-a i ove su godine proveli opsežnu akciju mjerenja smetnji koje dolaze iz Italije te uzrokuju probleme prijmu hrvatskih radijskih i televizijskih programa. Nakon gašenja većine talijanskih dominantnih ometajućih odašiljača iz regija Friuli Venezia Giulia, Veneto,  Emilia Romagna, Marche, Abruzzo i Puglia broj televizijskih smetnji na razini je prošle godine, dok je broj radijski prijava smetnji ove godine nešto veći, uz dodatno identificiran rad nekoordiniranih talijanskih odašiljača digitalnog zemaljskog radija.

Ukupni rezultat višemjesečnih aktivnosti od lipnja do listopada je slanje novih 660 prijava, što u posljednjih deset godina čini više od 5.100 prijava smetnji upućenih administraciji Italije sa zahtjevom za njihovim uklanjanjem, o čemu je istovremeno izvještena i Međunarodna telekomunikacijska zajednica, odgovorna za provedbu međunarodnih sporazuma iz područja elektroničkih komunikacija.

Podsjetimo, Italija je prethodnih godina donijela uredbe i poseban zakon temeljem kojih je izmijenjen talijanski plan TV frekvencija te su izuzete frekvencije koje smetaju susjednim zemljama, osnovan je kompenzacijski fond i osigurana su novčana sredstva te je propisan postupak za isključivanje ometajućih odašiljača. Sve to rezultiralo je isključivanjem dominantnih ometajućih TV odašiljača, koje je započelo u rujnu 2016. i dovršeno u siječnju 2017. Ta aktivnost rezultat je višegodišnjih nastojanja HAKOM-a, koji je, osim brojnih mjerenja i slanja prijavi smetnji, neprekidno i uporno isticao problem smetnji te ga rješavao bilateralnim pregovorima i djelovanjem u sklopu međunarodnih institucija.

Ovogodišnjom mjernom akcijom HAKOM-a potvrđeno je zadržavanje postignutog stanja znatnog smanjenja talijanskih smetnji iz 2017. nastalog isključivanjem većine dominantnih ometajućih TV odašiljača što je doprinijelo rješavanju najvećeg dijela talijanskih TV smetnji koje datiraju unazad nekoliko desetljeća, odnosno početkom prelaska na digitalnu televiziju u Italiji od 2010. do 2012. Isključivanjem talijanskih odašiljača uklonjene su smetnje i time značajno poboljšan prijam hrvatskih televizijskih programa u digitalnim regijama u kojima su Istarska, Primorsko-goranska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija. Nažalost, rad talijanskih odašiljača na hrvatskim TV kanalima nije još u potpunosti prestao, a što je važno i za buduće replaniranje digitalne TV mreže u Republici Hrvatskoj kako bi se omogućilo uvođenje novih mreža pokretnih komunikacija u frekvencijskom pojasu 700MHz, čime će se doprinijeti daljnjem razvoju širokopojasnog pristupa internetu.

Rezultati mjerne akcije i dalje potvrđuju veliki problem talijanskih smetnji hrvatskim radijskim programima, koji je posebno izražen u ljetnim mjesecima kada su zbog povoljnijih uvjeta rasprostiranja elektromagnetskih valova smetnje iz Italije još izraženije te znatno narušavaju mogućnost slušanja hrvatskih FM radijskih postaja. Kao dodatni problem, a s obzirom na dugogodišnja negativna iskustva po pitanju radijskih smetnji, zabrinjava činjenica da je HAKOM ovogodišnjom mjernom akcijom identificirao rad većeg broja talijanskih odašiljača digitalnog zemaljskog radija T-DAB u VHF III pojasu, koji rade protivno međunarodnom sporazumu i planu za radio i televiziju iz Ženeve 2006., o čemu je uz talijansku administraciju izvještena i Međunarodna telekomunikacijska zajednica.


Pratite nas i na društvenim mrežama: