Održiva uporaba pesticida: Iz Priručnika za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja

Pratite nas i na društvenim mrežama:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Republika Hrvatska je, ulaskom u Europsku uniju dana 01.07.2013.god, preuzela između ostalih i Uredbu (EZ) br. 1107/2009. Sukladno tome, proglašen je Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

Temeljem navedene uredbe, Europska komisija je donijela mnogobrojne druge uredbe koje su izravno primjenjive u državama članicama Europske unije i kojima se detaljnije uređuje stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja, odobravanje aktivnih tvari i zaštitnih tvari sinergista, koformulanata, pomoćnih sredstava, tvari manjeg rizika, osnovnih tvari, zonalni sustav registracije, kandidati za zamjenu, hormonalni ometači (disruptori), usporedna procjena rizika, paralelna trgovina, proširenje registracije za male kulture i male namjene, stavljanje na tržište tretiranog sjemena, zaštita podataka i dr. Donošenjem Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009, u cijelosti prestaju važiti Zakon o zaštiti bilja i podzakonski propisi doneseni temeljem tog Zakona.

Na razini Europske unije, 1991.god. usvajanjem Direktive 91/414/EEZ, uspostavljeni su jedinstveni kriteriji za ocjenu aktivnih tvari i pripravaka te procjenu rizika za zdravlje ljudi, životinja i zaštitu okoliša. Provedba ove Direktive u EU je započela davne 1993.god.

Unatoč uspostavi jedinstvenog pravnog okvira za ocjenu aktivnih tvari i pripravaka na razini Europske unije, još uvijek se mogu naći neželjeni ostaci pesticida u tlu, vodi i okolišu općenito. Ostatke pesticida iznad maksimalnih razina (MDK) možemo naći u hrani ili na hrani.

mozda ova

Sve veća opasnost od štetnog djelovanja pesticida na okoliš, u prvom redu izazvanim nestručnom i prekomjernom uporabom pesticida, dovela je do potrebe uspostave niza mjera za postizanje općeg cilja: smanjenje rizika za okoliš, zdravlje ljudi i životinja. Iz navedenih razloga, 2002.god. na razini Europske unije usvaja se „Tematska strategija o održivoj uporabi pesticida“. Za potpuno ostvarenje ciljeva Strategije, bilo je potrebno napraviti reviziju Direktive 91/414/EEZ koja je zamijenjena gore navedenom Uredbom (EZ) br. 1107/2009.

Tijekom 2013.god, započela je izrada Zakona o održivoj uporabi pesticida koji je stupio na snagu u veljači 2014.god. Stupanjem na snagu Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida i Zakona o održivoj uporabi pesticida, Ministarstvo poljoprivrede bilo je obvezno uspostaviti sustav izobrazbe za profesionalne korisnike pesticida, savjetnike u prodaji pesticida i savjetnike u proizvodnji hrane te distributere.

Profesionalni korisnici pesticida, distributeri i savjetnici u prodaji pesticida i proizvodnji hrane, neovisno o svom stečenom obrazovanju, moraju dokazati da posjeduju odgovarajuća znanja o pesticidima. Dokaz o posjedovanju potrebne razine znanja je potvrda o položenom ispitu i odgovarajuća iskaznica koja se izdaje na temelju potvrde o položenom ispitu.

Kako bi obveznici izobrazbe lakše stekli potrebnu razinu znanja, Ministarstvo poljoprivrede ovlastilo je institucije za provedbu izobrazbe i polaganje ispita. Izobrazbu i polaganje ispita organiziraju ovlaštene institucije za provedbu izobrazbe, a predavanja drže ovlašteni predavači. Izobrazba se sastoji iz osnovne i dopunske izobrazbe.

Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), članakom 4. je definiran pojam profesionalnog korisnika:

 1. »profesionalni korisnik« je osoba koja koristi pesticide u okviru obavljanja svojih profesionalnih aktivnosti, uključujući primjenitelje, tehničare, poslodavce i samozaposlene, kako u poljoprivredi tako i u drugim djelatnostima;

Članak 5. istog pravilnika određuje da svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici, moraju imati primjerenu izobrazbu koja se sastoji od osnovne i dopunske izobrazbe za stjecanje i obnavljanje odgovarajućih znanja.

loza

Vrste izobrazbe (modula) su sljedeće:

 1. modul za profesionalne korisnike pesticida (osnovni i dopunski),
 2. modul za distributere (osnovni i dopunski) i
 3. modul za savjetnike (osnovni i dopunski).

 

POU “Libar” sa sjedištem u Šibeniku, osnovano je u rujnu 2002. godine, te je kod trgovačkog suda u Šibeniku upisano u registar ustanova kao nova javna ustanova za trajnu naobrazbu i kulturu (sukladno odredbama Zakona o pučkim tvorenim učilištima – “Narodne novine”, broj 54/97)‏.

Među djelatnostima, odobrenim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, pored srednjoškolskog obrazovanja odraslih, osposobljavanja, usavršavanja i prekvalifikacije mladeži i odraslih izvan sustava redovite nastave za različita zanimanja u brodostrojarstvu, nautizmu i ugostiteljstvu, od školske godine 2007/2008. POU “Akademija Libar” kreće s programima osposobljavanja za zanimanja u poljoprivredi.

Najnoviji program, koji POU Libar može provoditi sukladno rješenju 2015.god. je Održiva uporaba pesticida. POU Libar ima ovlaštenje za provedbu modula za profesionalne korisnike pesticida (osnovni i dopunski).

Sukladno rješenju, učilište organizira provedbu izobrazbe o održivoj uporabi pesticida, u svojim prostorima, u periodu od 27-29.05.2015. s početkom u 16:30 h.

Svi zainteresirani se mogu javiti na kontakt brojeve 022/201-166 ,099-3576831 ili putem maila:lorena.erceg@libar.net

SPONZORIRANI ČLANAK

 


Pratite nas i na društvenim mrežama:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.