Obnavlja se crkva sv. Mare na Biocima

Pratite nas i na društvenim mrežama:

U utorak je pred crkvom sv. Mare na Biocima održan sastanak oko usklađivanja sljedećih koraka u obnovi crkve sv. Mare. U ime tvrtke Restars sudjelovali su restaurator Ozren Radovanović, restaurator Veljko Karić, restaurator Danijela Skelin, te arhitekt Branko Maroević, u ime Konzervatorskog zavoda konzervator Živana Stošić, te župni suradnici Luka Najev i Helien Čoko i župnik fra Ivan Penava.

– Nakon pripremnih istražnih radova u obliku geodetskog snimka, arhitektonskog nacrta i sondažnih istraživanja na svodu danas smo dogovarali konkretne korake u restauraciji i konzervaciji objekta. Pred nama je izrada restauratorskog elaborata na temelju kojeg će se onda moći izraditi financijski plan obnove – poručuju iz župe sv Petra gdje možete vidjeti kako i vi možete sudjelovati u obnovi.

 


Pratite nas i na društvenim mrežama: