Moguće dobiti do 70 posto vrijednosti projekta

Županija će gradovima, općinama i turističkim zajednicama sufinancirati projekte u turizmu

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Šibensko-kninska županija planira raspisati javni poziv za sufinanciranja projekata iz turizma u 2021. godinu i to isključivo jedinicama lokalne samouprave i lokalne turističke zajednice s područja Šibensko-kninske županije. S tim ciljem su objavili poziv za sudjelovanje u javnom savjetovanju koje traje do 15. kolovoza.

Programom sufinanciranja predviđena je dodjela bespovratnih sredstava u cilju podizanja konkurentnosti turističkog sektora. Bespovratna financijska sredstva, po tom Programu namijenjena su za sufinanciranje izrade studijske i/ili projektno-tehničke dokumentacije nužne za izgradnju, adaptaciju, uređenje i opremanje objekata javne turističke infrastrukture i te za sufinanciranje manifestacija u turizmu koje imaju za cilj poticanje razvoja gospodarstva.

U proračunu Šibensko-kninske županije za 2021. godinu za tu je namjenu osiguran novac s kojim Županija može sufinancirati pojedini projekt do najviše 70 posto ukupnih troškova projekta, a najviše do 50.000 kuna za sufinanciranje izrade studijske i/ili projektno-tehničke dokumentacije nužne za izgradnju, adaptaciju, uređenje i opremanje objekata javne turističke infrastrukture, te najviše do 10.000 kuna za sufinanciranje manifestacija.

Javni poziv bit će raspisan najkasnije do 1. prosinca ove godine, a zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava može se podnijeti samo za jedan projekt i jednu mjeru.


Pratite nas i na društvenim mrežama: