Uobičajena pojava nakon oborina

Zamućenje vode u izvorištima Jaruga i Miljacka – ne preporučuje se za piće

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Uslijed obilnih oborina došlo je do blagog zamućenja vode u izvorištima Jaruga i  Miljacka te je parametar mutnoće iznad dozvoljenih vrijednosti. Takva voda se ne preporučuje za piće jer nije sukladna Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju.
Voda se može koristiti za kuhanje i sve druge sanitarne potrebe. Obavijest o zamućenju vode odnosi se na područje županije koje se opskrbljuje s izvorišta Jaruga a koje obuhvaća sve potrošače na području Šibenika prema Murteru i Stankovcima, zatim prema Rogoznici te Dalmatinsku zagoru (Mirlović Zagora, Perković i Primorski Dolac). Područje koje obuhvaća izvorište Miljacka odnosi se na potrošače s područja Bukovice i Promine.
Povećan stupanj zamućenosti je prirodna pojava na krškim područjima i obično traje nekoliko dana. Isporučena voda se redovito dezinficira. Unatoč tome što ovakva voda nije štetna za zdravlje preporučamo da se voda za piće prije upotrebe pusti da se istaloži te da se nakon toga bistri dio prokuha.

Pratite nas i na društvenim mrežama: