Žalba i prije kraja natječaja odgodila početak gradnje MBO pogona na Bikarcu

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Žalba jednog od potencijalnih ponuditelja zaustavila je na neko vrijeme natječaj šibenske tvrtke Bikarac za projektiranje i izgradnju postrojenja za mehaničku i biološku obradu i pratećih objekata Centra za gospodarenje otpadom Bikarac. Riječ je o poslu procijenjene vrijednosti 130,5 milijuna kuna, a da nije bilo žalbe rok za prijave bi istekao 16. veljače.

– Zaprimljena je jedna žalba na dio natječaja, odnosno na potrebnu dokumentaciju za prijavu. To ne bih komentirao jer čekamo da se o toj žalbi očituje državna komisija. Bez obzira na odluku komisije natječaj se neće poništavati i ponovno provoditi već ćemo, odluči li tako državna komisija, izmijeniti točke natječaja, odnosno dio koji se odnosi na dokumentaciju i produljiti rok za prijavu onoliko koliko je izgubljeno vremena zbog odlučivanja o žalbi, rekao nam je Robert Podrug, direktor Bikarca.

pirovac-pretovarne-stanice-bikarac-robert-podrug-141016-4

Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac planirana je u četiri faze. Prva faza, odnosno izgradnja protupožarnog puta i hidrantske mreže realizirana je 2009. godine. Druga faza u kojoj je, između ostalog bila i sanacija postojećeg odlagališta, izgradnja sustava za pročišćavanje procjednih voda, plinsko crpne stanice, sustava zbrinjavanja oborinskih voda realizirana krajem 2011. godine.

Kako je izgradnja postrojenja za mehaničku i biološku obradu miješanog komunalnog otpada uvjetovana pravilnikom od 2007. godine, nakon što su definirane i ugovorene prethodne faze projekta CGO Bikarac, projekt je proširen, odnosno izmijenjen dodavanjem postrojenja za mehaničko–biološku obradu (MBO) otpada prije odlaganja.

Taj projekt za koji je raspisan aktualni natječaj obuhvaća  izgradnju prilazne ceste nekoliko zgrada za obradu, pakiranje i skladištenje te biofiltera za pročišćavanje otpadnih plinova.


Pratite nas i na društvenim mrežama: