Unaprjeđenje okoliša, zaštita zdravlja, tla i voda

Radovi na sanaciji odlagališta Moseć mogli bi završiti do kraja ljeta

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Početna konferencija projekta ‘Sanacija odlagališta neopasnog otpada Moseć u Gradu Drnišu’ održana je jučer na Moseću.  Radovi na sanaciji odlagališta otpada su počeli u siječnju 2021. godine. Izvođač radova je zajednica ponuditelja tvrtke Kostak iz Krškog iz Slovenije i tvrtke Opera group iz Zagreba.

Radovi teku ubrzano te se  završetak radova očekuje već do kraja ljeta. Sanacijom će se osim unaprjeđenja okoliša na širem području lokacije zahvata osigurati i društveno ekonomske koristiti te postići zaštita tla, podzemnih voda, zdravlja ljudi, smanjenje zagađenja zraka i utjecaja na klimatske promjene.

– Među prvim županijama u Republici Hrvatskoj prepoznali smo problem neodgovarajućeg gospodarenja otpadom i počeli sustavno poslagivati dijelove jednog novog, modernog i ekološki prihvatljivog sustava gospodarenja otpadom. Sanirali smo već nekoliko neusklađenih odlagališta otpada, među kojima i ono najveće na Bikarcu. Pretovarne stanice su izgrađene, nabavljena su specijalna vozila za prijevoz otpada, a nakon izgradnje postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada bit ćemo u mogućnosti zatvoriti i sanirati sva službena odlagališta otpada – kazao je župan Goran Pauk.

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić kazao je kako je Drniš u proteklih nekoliko godina pokazao da zna u kojem smjeru te kako treba ići s gospodarenjem otpadom.

– Znatno je prije drugih pristupio kreiranju održivog gospodarenja: realizirao je projekt reciklažnih dvorišta, nabavio je preko 4700 komunalnih spremnika, nabavio vozilo za odvojeno prikupljanje otpada i potom pristupio najkompleksnijem i najznačajnijem projektu – sanaciji odlagališta Moseć. Ovo je pobjeda, i to ne samo za Drniš i za Šibensko-kninsku županiju, nego i za sve nas u Hrvatskoj, jer sva neusklađena odlagališta moraju završiti na ovaj način – sanirana i tako učinjena neopasnim. Ovaj smjer je jedini kojim Hrvatska treba ići u gospodarenju otpadom –  istaknuo je ministar Ćorić.

Drniški gradonačelnik Josip Begonja kazao je kako su provedbom tog projekta ne samo sanirali odlagalište po svim europskim standardima, nego su sanirali i tu premjestili nekoliko tzv. divljih odlagališta. Naglasio je kako je tako zaštićena priroda, a i pridonijeli su ukupnom ekološkom napretku cijelog kraja.

– Uz odlagališta u Vodicama i Skradinu, ovo je treći projekt koji smo prijavili za europsko sufinanciranje, dobili sredstva i iskoristili ih za realizaciju ovih vrijednih projekata. To su dokazi da se u ovom kraju odlično radi na ukupnom sustavu gospodarenja otpadom da on bude održiv –  kazala je Maja Feketić, načelnica u FZOEU.

Projekt ‘Sanacija odlagališta otpada Moseć u Gradu Drnišu’, Grad Drniš prijavio je u prosincu 2019. godine u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Sanacija zatvorenih odlagališta otpada neopasnog otpada u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Vrijednost projekta je 13.310.880,47 kuna, od čega je 85 posto, odnosno 11.314.248,39 kuna dodijeljeno iz bespovratne EU potpore. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je odobrio Gradu Drnišu sufinanciranje u iznosu do 1.331.088,05 kuna, odnosno 10 posto  ukupne vrijednosti projekta.

Preostali iznos za sufinanciranje, Grad Drniš je prijavio na Javni poziv za sufinanciranje EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini kojeg je objavilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u prosincu 2020. godine, te se očekuje i odobrenje sufinanciranja od strane MRRFEU u iznosu od oko 1,7 milijuna kuna.

 

 


Pratite nas i na društvenim mrežama: