Novi sjaj u 20 radnih dana

Društvo Juraj Dalmatinac financira obnovu jedinstvenog portala u Šibeniku

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Na inicijativu Društva Juraj Dalmatinac počela je konzervacija i restauracija kamenog renesansnog portala u Ulici don Krste Stošića na broju 10 u povijesnoj jezgri Šibenika.

Radove vrijedne 33.450 kuna u potpunosti financira Društvo vlastitim sredstvima prikupljenim od donacija i članarina. Radove će obaviti Obrt za konzervatorsko – restauratorske poslove Petra Viva iz Splita. Predviđeni rok za završetak radova je 20 radnih dana.

Sa portala će biti uklonjen mort na spoju portala i zida, očišćene površinske naslage nečistoće, uklonjene zatečene sljubnice i izrađene nove. Planirana je i izrada tašela na pozicijama oštećenja portala s toniranjem, zaštita kamena i izrada dokumentacije. Odobrenje za izvođenje ovog zahvata izdala je Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Šibeniku.

– Riječ je o četvrtom arhitektonskom detalju u povijesnoj gradskoj jezgri koji uređuje Društvo Juraj Dalmatinac. Do sada smo uredili portale u Vodičkoj ulici i na kući Jurja Dalmatinca, te reljef Sveti Petar i Mihovil unutar samostana sv. Frane – poručuju iz Društva.

zona zahvata obnove

Dvojni portal, koji će biti obnovljen, predstavljaju dvoja vrata pretežno renesansnih stilskih oznaka. Nalazi se uz apsidu romaničke crkvice sv. Krševana. Na sudarnici kapitela oba portala vidljivo je da su nastali u isto vrijeme. Lijevi, veliki lučni portal bio je ulaz u andronu, zapravo dugi hodnik ili prolaz kroz zgradu. Taj prolaz je omogućavao pješačku komunikaciju između današnje Kačićeve ulice i malog trga iza crkvice sv. Krševana. Kasnije je taj prolaz zatvoren i integriran u zgradu. Zgrada je renesanso-baroknih stilskih oznaka, a takav je i manji portal, desno od ovog velikog lučnog. Na lučnom portalu kapiteli imaju tipičnu renesansnu profilaciju, a unutarnjim rubom portala još ide ‘baštun’, odnosno polukružni profil karakterističan za srednjovjekovne portale u gradu. Na manjem portalu vide se jasne renesansne stilske oznake: stepenasta profilacija ide dovratnicima i pragovima malog prozora-nadsvjetla.

No, pored renesansnog stila prisutni su i neki detalji barokne arhitekture: dijamantni vršak se nalazi u dnu dovratnika kao na baroknim dalmatinskim portalima. Tu je i jastučasti profil iznad nadsvjetla koji je također karakterističan za barokne dalmatinske portale. Stoga ovaj portal možemo staviti, zajedno s velikim lučnim, u prijelazni renesansno-barokni stil, a vremenski u prijelaz 16. na 17. stoljeća. Mali portal krasi i latinski natpis: Neka Bog čuva tvoj ulazak i izlazak na nadsvjetlu portala. Takvi natpisi duhovnih, ali i svjetovnih poruka karakteristični su za portale renesansne faze u gradu, odnosno 16. stoljeće.

– Ovakav dvojni portal, koji je imao ulogu prolaza kroz kuću i ulaza u palaču, je jedinstveni primjerak u gradu te će ovom vrijednom donacijom Društva Juraj Dalmatinac biti dostojno restauriran, valoriziran i prezentiran kao izniman arhitektonski element grada – ističu iz Društva.


Pratite nas i na društvenim mrežama: