Za izgradnju će se tražiti europski novac

Spreman glavni projekt dogradnje vrtića ‘Šibenski tići’ s dvoranom

Ilustracija/Arhiva
Pratite nas i na društvenim mrežama:

Dječji vrtić ‘Šibenski tići’, koji je pod upravljanjem gradske javne ustanove za predškolski odgoj ‘Smilje’, bio je prije godinu dana u utrci za najljepši vrtić u Hrvatskoj. Sad mu šibenska gradska uprava ima namjeru proširiti kapacitete i uz njega napraviti manju dvoranu za rekreaciju. U tu svrhu su izradili glavni projekt.

– Ovo je samo nastavak niza kapitalnih ulaganja u predškolskom odgoju. Odmah na početku našeg prvog mandata smo izgradili dječji vrtić ‘Mali Mihovil’ na Jamnjaku. Zatim smo obnovili dječji vrtić ‘Kućica’ na Baldekinu, okoliš dječjeg vrtića ‘Veslo’ u Zatonu, centralni dječji vrtić ‘Vidici’, te dječje vrtiće ‘Građa’ i ‘Šibenski tići’. U tijeku je izgradnja novog centralnog dječjeg vrtića ‘Ljubica’ u Crnici koji će po suvremenim standardima na jesen moći primiti 80-ak djece. U ovu svrhu često osvajamo bespovratna sredstva fondova i mjerodavnih ministarstava poput Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU ili Ministarstva graditeljstva, odnosno Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, za što trebamo imati dobro pripremljenu dokumentaciju, u što spada i izrada glavnog projekta – kazao je Danijel Mileta, zamjenik šibenskog gradonačelnika.

U području zahvata se nalazi postojeći obnovljeni objekt dječjeg vrtića ‘Šibenski tići’ s uređenim okolišem i nekoliko derutnih objekata predviđenih za uklanjanje. Po glavnom projektu je planirana izgradnja novog, dodatnog objekta za dvije nove dječje skupine, od kojih je jedna predviđena za boravak djece s poteškoćama u razvoju, te izgradnja samostalne dvorane dimenzija površine za rekreaciju 12×12 metara kao višenamjenskog prostora.

Stari i novi dio vrtića bit će spojeni toplom vezom, odnosno mostom. Projekt će se moći realizirati u dvije faze. U prvoj je je predviđena izgradnja dvije skupne vrtićke prostorije s vlastitim garderobama i sanitarnim čvorovima, te nužnim pratećim sadržajem poput garderobe za odgajatelje, čajnom kuhinjom, spremištem i strojarnicom. Druga faza obuhvaća višenamjensku dvoranu sa svlačionicama i sanitarnim čvorovima, uključujući onaj za djecu smanjene pokretljivosti, spremište rekvizita te kabinet s garderobom. U okoliš će se smjestiti dječja igrališta i posaditi će se tradicionalne mediteranske kulture i autohtono bilje.

– Imovinsko-pravna problematika je riješena jer je cijeli prostor u vlasništvu Grada, a koraci koji nam slijede su ishodovanje građevinske dozvole i izrada izvedbenog projekta, za što imamo rezervirana sredstva u gradskom proračunu, te pronalazak vanjskih financijskih sredstava za bespovratno sufinanciranje. S obzirom da se nalazimo na početku nove europske financijske omotnice koja predviđa i sufinanciranje dječjih vrtića i traje do 2027. godine, uopće ne sumnjam u uspjeh naših stručnjaka s tog područja – zaključio je Mileta optimistično.


Pratite nas i na društvenim mrežama: