Novi plan neće narušiti plažu u uvali Sovlja

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Nakon što je krajem listopada prošle godine Općinsko vijeće Tribunja jednoglasno prihvatilo Odluku o izradi prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj, održan je javni uvid te javno izlaganje, kojemu su uz općinske čelnike i zainteresirane mještane nazočili Darko Martinec i Hrvoje Kujundžić, predstavnici tvrtke URBRING koja je izradila ovaj novi Urbanistički plan.

KAPACITET KAMPOVA 80 KREVETA

Inače, prvom izmjenom UPU-a  omogućava se smještaj autokampova unutar cijelog naselja Tribunj s kapacitetom kampa do najviše 80 kreveta. Druga izmjena odnosi se na građevna zemljišta na području Dubravica koja su komunalno opremljena te obrubljena postojećim izgrađenim strukturama naselja. Zbog svega toga te čestice tretiraju se kao izgrađeni prostor i umjesto dosadašnje oznake gradnje 6d bit će označene uvjetima i načinima gradnje 6b što će omogućiti fleksibilniju izgradnju na manjim česticama.

Treća izmjena odnosi se na prometni koridor ulica Dubravice i Glavičine te ulice Lokvice. Do sada jedio ulice Lokvice, od brodogradilišta do ulice Dubravice, bio  označen kao C1 što podrazumijeva širinu kolnika od 5 metara i obostrane nogostupe širine 1,5 metar. Taj dio će se promijeniti u oznaku D1 što znači da će se kolnik smanjiti na 4,5 metra širine uz jednostrani nogostup od 1,6 metara te će ulica postati jednosmjerna s posebnim režimom prometovanja u ljetnim mjesecima. Širina ulica Dubravice i Glavičine oznake C1 i koridor ulice Lokvice oznake A2 (od uvale Sovlje prema križanju s ulicom Dubravice te dalje prema županijskoj cesti Vodice – Ivinj) smanjiti će se za širinu jednog nogostupa. Četvrta točka odnosi se na promjene na kat. čest. 1737/27, čest. zgr. 693 k.o. u uvali Sovlje čija namjena se mijenja iz M2 – pretežno poslovne u M1 – stambenu. Peta izmjena odnosi se na površinu javne i društvene namjene oznake D4 koja je predviđena za dječju ustanovu  i mijenja se u oznaku D kako bi se na taj prostor mogao smjestiti bilo koji društveni sadržaj.

BEZ DETALJNIH PLANOVA

U točki šest za područje osnovne škole pod oznakom B5 dopunjuje se oznakom D6 kako bi se omogućila izgradnja dječje ustanove na toj površini. Posljednja točka odnosi se na prostore uvala Sovlje, Zamalin – Glavičine te Seline – Bristak za koje s ovim izmjenama više neće biti potrebno donositi detaljne planove uređenja.

Najveće zanimanje prisutnih mještana izazvala je promjena širine prometnog koridora u ulici Lokvice, konkretno zanimalo ih je hoće li ta izmjena narušiti plažu u uvali Sovlje.  Hrvoje Kujundžić je obrazložio kako se izmjene dosadašnjeg UPU-a provode upravo kako se ne bi narušila plaža u uvali Sovlje i iz tog razloga će se cesta denivelirati i smanjit će joj se širina.

– Nakon javne rasprave o izmjenama i dopunama UPU-a, a prije uređenja plaže u uvali Sovlje, slijedi izrada idejnog projekta uređenja uvale Sovlje koji će također ići na javni uvid tako da će mještani biti upoznati sa svakim korakom uređenja plaže –  kazao je načelnik Damir Pilipac.


Pratite nas i na društvenim mrežama: