Ispunite anketu

Mladi iz cijele naše županije imaju priliku ukazati na ono što im nedostaje

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Udruga ‘Mladi u EU’ provodi anketni upitnik u sklopu projekta ‘Strategija za mlade Šibensko-kninske županije’. Upitnik se provodi s ciljem istraživanja stvarnih potreba mladih osoba s područja Šibensko-kninske županije te izrade zaključka provedenog istraživanja. Odgovorima mladih osoba steći će se bolja predodžba o njihovim željama, interesima i stavovima.

Ovim projektom želi se osigurati kontinuirana podrška politikama za mlade na razini Šibensko-kninske županije kako bi se, osim u gradovima, doprinijelo stvaranju poticajnog okruženja za mlade i u manjim mjestima, odnosno ruralnim područjima te na otocima. Nositelj projekta je Udruga ‘Mladi u EU’, a Šibensko-kninska županija je partner na projektu.

Svi podaci prikupljeni anketnim upitnikom koristit će se isključivo u sklopu izrade Strategije i zaštićeni su GDPR-om. Anketni upitnik je anoniman, a nalazi se na ovom LINKU.


Pratite nas i na društvenim mrežama: