Više

  Edukacija pomaže funkcioniarnju jedinstvenog sustava

  Dražen Bilać: Sustav civilne zaštite ustrojen je za ublažavanje posljedica bilo kakve katastrofe

   

  Sustav civilne zaštite ustrojen na lokalnoj, područnoj i državnoj razini, a njegova je uloga povezati resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstven sustav s ciljem poduzimanja aktivnosti smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. Dražen Bilać, voditelj Područnog ureda Civilne zaštite za Šibenski portal pojašnjava kako to izgleda na terenu.

  Znači, vrlo važna je preventivna uloga u sprječavanju velikih nesreća ili katastrofa?

  – Tako je, proaktivne mjere koje se poduzimaju unaprijed mogu značajno smanjiti rizik od nesreća i njihovih posljedica, povećati otpornost zajednica i infrastrukture te smanjiti ljudske i materijalne gubitke. Sve češća je pojava raznovrsnih prijetnji – od prirodnih kao što su potresi, poplave, olujna nevremena i slično, preko tehničko-tehnoloških pa do onih koje se polagano i manje primjetno razvijaju kao što su degradacija okoliša, klimatske promjene i drugo, a uzrokuju katastrofe ugrožavajući živote i egzistenciju sve većeg broja ljudi. Najčešće je intenzitet tog učinka izravna posljedica niske razine svijesti zajednice o najvažnijim aspektima rizika od katastrofa, te manjka znanja i vještina potrebnih da bi se razvila otpornost na ugrožavajuće pojave i procese. Upravo edukacijama i podizanjem svijesti jačamo otpornost našeg društva pa tako Ravnateljstvo civilne zaštite s brojnim partnerima, s kojima dijeli razvojnu viziju jačanja otpornosti Republike Hrvatske, ulaže značajne napore u edukaciju djece i građana, organizaciju vježbi, izradu raznovrsnih pojedinačno prilagođenih promotivnih materijala, organizaciju skupova, radionica i konferencija – sa svrhom upoznavanja ciljanih skupina društva, i javnosti općenito, sa smanjenjem rizika od katastrofa. Osim preventivnih aktivnosti, ne smijemo zanemariti i ostale faze kriznog upravljanja od pripravnosti do odgovora na izvanredni događaj, ali i ne manju važnu, kvalitetnu koordinaciju svih sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite, koja se u Republici Hrvatskoj pokazuje kako je izuzetno profesionalna i učinkovita.

  Ravnateljstvo civilne zaštite provelo je osposobljavanja čelnih ljudi općina, gradova i županija, kao i članova stožera civilne zaštite u jedinicama lokalne i područne samouprave, što je i zakonska obveza u skladu sa Zakonom o sustavu civilne zaštite. Također, građani su dužni provoditi mjere osobne i uzajamne zaštite. Po Vašem mišljenju, koliko su spremni i trebali li možda svojevrsna edukacija?

  – Edukacija ima ključnu ulogu u jačanju kapaciteta sustava civilne zaštite. Kroz odgovarajuću edukaciju, svi sudionici sustava civilne zaštite stječu znanje i vještine potrebne za učinkovito upravljanje u kriznim situacijama. Također, iznimno je važno educirati i informirati građane o pravilnom postupanju u slučaju nesreća ili katastrofa što im omogućava potporu svojim zajednicama u hitnim situacijama. Važno je da se građani upoznaju s konkretnim mjerama zaštite preporučenim za pojedine događaje koji mogu ugroziti njihovu sigurnost  požar, poplava, toplotni val, nevrijeme, suša, tuča i dr. To će im omogućiti lakše prilagođavanje situacijama u kojima mogu biti ugroženi, ali i postupanje. Također, važno je da se građani osposobe za provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite kao što su samopomoć i prva pomoć, premještanje osoba, zbrinjavanje djece, bolesnih i nemoćnih osoba i drugih ranjivih skupina jer postoji velika mogućnost da se nađu u situaciji koja će zahtijevati njihovo angažiranje u zaštiti i spašavanju života ljudi, imovine i okoliša neposredno nakon nesreće ili za vrijeme njenog trajanja, odnosno prije nego što na mjesto nesreće dođu operativne snage sustava civilne zaštite. Na službenoj web stranici Ravnateljstva te Twitter i Facebook profilu se mogu pronaći mnogobrojne upute za građane kako se trebaju ponašati u izvanrednim situacijama, ovisno o kojem se riziku radi (poput  klizišta, poplava, potresa, epidemija, suše, požara, ekstremnih temperatura, onečišćenja mora, industrijskih nesreća, snijega i leda, bolesti bilja, nuklearnih i radioloških nesreća). U sklopu projekta SEE ME koji Ravnateljstvo civilne zaštite provodi na temu izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom u hitnim situacijama objavljene su i upute za postupanje za osobe s invaliditetom.Osim toga, Služba civilne zaštite Šibenik provodi pripremne aktivnosti u županijama za turističku sezonu, osposobljavanja članova lokalnih stožera civilne zaštite te osposobljavanja povjerenika civilne zaštite, a tijekom cijele godine provodi edukacije za građane i djecu za učinkovito postupanje u izvanrednim situacijama. Tako je u ovoj godini Služba civilne zaštite Šibenik provela edukaciju 110 djece. Djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite kontinuirano provode edukacije za građane i djecu o izvanrednim situacijama te pravodobnom i pravilnom postupanju za vrijeme razornih potresa i velikih nesreća i katastrofa, a s ciljem kako bi se što bolje pripremili za učinkovito postupanje tijekom izvanrednih situacija. Individualna pripravnost je od iznimne važnosti jer je upravo smanjenje rizika od katastrofa posao svih nas!

  Kroz sustav Civilne zaštite ustrojeni su i županijski centri 112. Jesu li se ljudi navikli da je to broj ‘za sve’ i koliko poziva ta služba odrađuje godišnje?

  – Sustav 112 u Republici Hrvatskoj djeluje unutar Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova i neprekidno osigurava zaprimanje dojava na jedinstveni europski broj za hitne službe 112 putem telefona, SMS poruka i e-poziva iz vozila. Prema istraživanju Europske komisije, čak 89 posto ispitanika u Hrvatskoj je reklo da bi zvali broj 112 ako im je u Hrvatskoj potrebna pomoć neke hitne službe. Prosjek Unije je 74 posto. Ti podaci pokazuju da je svjesnost hrvatskih građana o broju 112 znatno iznad prosjeka u Europskoj uniji. U 2022. godini, na broj 112 zaprimljeno je oko milijun i 880 tisuća poziva, od čega je 78 posto namjenskih, što pokazuje da građani u sve većem broju prepoznaju postojanje i svrhu broja 112. Zahvaljujući brojnim kampanjama promidžbe broja 112 kao i provedbi Nacionalnog programa edukacije djece u području zaštite i spašavanja u dječjim vrtićima i osnovnim školama broj nenamjenskih i zlonamjernih poziva iz godine u godinu se zamjetno smanjuje. U prvih šest mjeseci ove godine je Županijski centar 112 Šibenik zaprimio preko 23000 poziva. Broj poziva se intenzivira prema broju 112 u požarnoj/turističkoj sezoni, s obzirom i na povećan broj turista, ali i na sve češće iznenadne promjene vremena koje uzrokuju i nevremena i požare, važno je naglasiti kako je osnovna zadaća centara 112 prijem svih hitnih poziva na broj 112, na koji građani i strani turisti mogu dojaviti ugrožavanje ljudskih života, imovine ili okoliša, te apeliram na sve građane da ne upućuju nenamjenske pozive prema broju 112. Prednosti broja 112 su mnogobrojne. Jednostavan je za pamćenje i lako se poziva čak i u stresnim situacijama. Broj 112 također omogućuje brzo aktiviranje i usklađivanje hitnih službi, čime se smanjuje vrijeme odziva i povećava šansa za spašavanje života ili sprječavanje daljnje štete. Također, putnici iz drugih zemalja mogu koristiti broj 112 bez obzira na svoju lokaciju. Ukratko, jedinstveni europski broj za hitne službe 112 pruža brzu, jednostavnu i učinkovitu vezu s hitnim službama te igra ključnu ulogu u osiguravanju hitne pomoći i sigurnosti građana.

  U lipnju ste testirali projekt ‘Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama’. Kakvi su rezultati?

  – U kontekstu izvanrednih događaja, istaknuti i projekt „Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama“ (SRUUK) smo uspješno testirali, a njime je nadograđen dosadašnji način uzbunjivanja sirenama, posebno u segmentu ranog upozoravanja. Stanovnici određenog područja RH, kao i strani korisnici u roamingu, u određenom, kriznom trenutku će na svoje mobilne uređaje dobiti poruku upozorenja o izvanrednim događajima na tom području, a koji su potencijalna opasnost za živote i zdravlje ljudi, materijalna dobra ili okoliš, kao što su prirodne nepogode i katastrofe, velike nesreće, epidemije ili ostale vrste kriza. Uz obavijest o opasnostima koje prijete, poruka će sadržavati i mjere koje je potrebno poduzeti, kako bi se negativne posljedice svele na minimum. Uz stanovnike i posjetitelje, obavijest će dobivati i sudionici sustava civilne zaštite krizom zahvaćenog područja, što će omogućiti brži odgovor na krizu i saniranje njezinih posljedica. Naime, pravodobna informacija o opasnostima, uvelike će povećati učinkovitost sustava javne sigurnosti.

   

   

  - Advertisment -

  NAJNOVIJE

  Otvorio restoran ‘Palacin’ u studentskom domu, studentima nudi...

  Prigodno je obilježen početak rada restorana Palacin, u sklopu istoimenog studentskog doma. Šibenski studenti tako na raspolaganju imaju dva restorana u kojima mogu ručati, dok...

  Vozači AKK Rogoznica skupili lijep broj bodova u...

  Za vikend je održano sedmo izdanje Superautoslaloma Skradin 2023, utrke koja se boduje za Prvenstvo regije jug i Otvoreno prvenstvo, ali i za popularni...

  Večeras pa do jutra zbog radova zatvoren tunel...

  Zbog izvođenja radova redovnog održavanja za sav promet bit će zatvoren tunel Dumbočica, od 2. listopada u 21.30 do 3. listopada do 5.30 sati ...

  NAJNOVIJE

  Otvorio restoran ‘Palacin’ u studentskom domu, studentima nudi ručak i večeru

  Prigodno je obilježen početak rada restorana Palacin, u sklopu istoimenog studentskog doma. Šibenski studenti tako na raspolaganju imaju dva restorana u kojima mogu ručati, dok...

  Vozači AKK Rogoznica skupili lijep broj bodova u Skradinu, Fićeki ukrali show

  Za vikend je održano sedmo izdanje Superautoslaloma Skradin 2023, utrke koja se boduje za Prvenstvo regije jug i Otvoreno prvenstvo, ali i za popularni...

  Večeras pa do jutra zbog radova zatvoren tunel Dumbočica

  Zbog izvođenja radova redovnog održavanja za sav promet bit će zatvoren tunel Dumbočica, od 2. listopada u 21.30 do 3. listopada do 5.30 sati ...