Tijekom deset dana


FOTO Čak 14 volontera završilo program volontiranja ‘Čistač obale Krke’

[widget id="text-62"]

14 volontera uspješno je završilo program volontiranja ‘Čistač obale Krke’ u sklopu projekta Nepoznata Krka: skrivena blaga srednjeg i gornjeg toka rijeke Krke

Tijekom deset dana sakupljali su i analizirali otpad naplavljen duž obala Krke i Čikole na području unutar granica NP ‘Krka’.

Inače, volonteri su studenti Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, a osim upoznavanja NP, zaključili su da je edukacija najvažnije oružje u borbi s divljim odlagalištima.