Odredit će se prioriteti


Šibenik, Skradin i Bilice ujedinjeni u povlačenju novca iz ITU mehanizma

U Uredu gradonačelnika Šibenika održan je prvi sastanak Koordinacijskog vijeća Urbanog područja Šibenik. Prvi sastanak ujedno je bio i konstituirajući, te su na njemu prisustvovali predstavnici gradova i općina u sastavu Urbanog područja – Šibenika, Skradina i Bilica.. Koordinacijsko vijeće je stalno tijelo osnovano u svrhu pripreme Strategije razvoja Urbanog područja Šibenik (SRUP) i praćenja … Continue reading

Odredit će se prioriteti

Šibenik, Skradin i Bilice ujedinjeni u povlačenju novca iz ITU mehanizma