Znatno smanjena cijena komunalnih doprinosa

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Na trećoj sjednici Općinskog vijeća Općine Tisno održanoj 26. kolovoza jedna od točaka dnevnog reda bilo je i smanjenje komunalnih doprinosa za sve stanovnike koji imaju stalno prebivalište na području Općine Tisno duže od 10 godina.

BEZ OGRANIČENJA NA VELIČINU

– Od sada će se komunalni doprinosi naplaćivati po cijeni od 17 kuna po metru kubnom. Cijena je ista za sve, bez ikakvih ograničenja u broju kubnih metara prostora. Ako imate i objekt preko tisuću metara kubnih, plaćate isto kao i oni s manjim objektima- kaže načelnik Općine Tisno Ivan Klarin.

Dosad su vlasnici objekata do 600 metara kubnih plaćali 69 kuna po metru, a oni što imaju objekte i preko tisuću metara kubikaže plaćali su čak 138 kuna po metru kubnom. Dakle, radi se o značajnom smanjenju komunalnih doprinosa.

– Tu odluku smo prvenstveno predložili kako bi smo olakšali onim građanima koji se nalaze u procesu legalizacije bespravno sagrađenih objekata, kako bi ima znatno smanjili troškove komunalija- kaže Ivan Klarin.

Klub HDZ- ovih općinara predložio je amandman u kojem su tražili da se komunalni doprinos plaća samo jednu kunu po metru kubnom, ali Vijeće je taj prijedlog odbilo, s obrazloženjem da bi po toj cijeni općina plesala na rubu bankrota.

Zato su usvojeni popusti za branitelje koji se kreću od 10 do 50 posto na cijenu od 17 kuna po metru kubnom, zavisno o broju godina provedenih u Domovinskom ratu, da li su mobilizirani ili su se dragovoljno prijavili. Dragovoljci ostvaruju maksimalne popuste.

 ISTA CIJENA I ZA POSLOVNE PROSTORE

Djeca preminulih branitelja s područja općine i uža rodbina preminulih u potpunosti su oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa.

Neograničen je i broj objekata za koje vlasnik plaća komunalni doprinos po cijeni od 17 kuna po kubnom metru, sad, ako imate i deset objekata, za svaki ćete plaćati istu cijenu.

Dosad se i više plaćalo za legalizaciju poslovnih prostora, al od ove sjednice Općinskog vijeća i poslovni prostori su po cijeni komunalnih doprinosa izjednačeni sa stambenim objektima.


Pratite nas i na društvenim mrežama: