Općina Promina osigurala posao na dvije godine za 10 žena

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Tihomir Budanko, načelnik Općine Promina potpisao je ugovore radu s 10 žena s područja Promine u okviru projekta Zaželi – žene radeći pomažu, a koje će sljedeća 24 mjeseca skrbiti o 60 krajnjih korisnika s područja Općine Promina. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, a vrijednost projekta je 1.956.468 kuna.

Cilj projekta je zaposliti i obrazovati žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem sa područja Općine Promina koje će pomagati osobama u nepovoljnom položaju na području općine, kako bi se poboljšao njihov daljnji status na tržištu rada te omogućio razvoj kompetencija kroz edukacije, a sve u svrhu sprječavanja njihove marginalizacije i socijalne isključenosti.

Projektom će se obučiti četiri žene za gerontodomaćice i tri žene za rad na računalu kako bi se stečenim znanjima poboljšao njihov položaj na tržištu rada.

promina2 promina3 promina4


Pratite nas i na društvenim mrežama: