Općina sufinancira do 75 posto cijene terena

Mladim obiteljima u Oklaju nude teren za kuću po 41 kunu za kvadrat

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Općina Promina raspisala je javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u općinskom vlasništvu za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji.

Na prodaju je ponuđeno devet građevinskih čestica u Oklaju za koje je potrebno ishođenje dokumenata za građenje. Površine terena su od 825 do 1.500 četvornih metara, a cijena po kvadratu iznosi 41,07 kuna. Ukupni iznos sufinanciranja može iznositi maksimalno do 75 posto postignute kupoprodajne cijene zemljišta, ali ne više od 60.000 kuna. To znači da konačna cijena kvadrata može pasti i do 10 kuna po kvadratu.

Kupac se obvezuje o svojem trošku i svojem angažmanu obaviti parcelaciju, odnosno građevinsku česticu formirati u zasebnu katastarsku česticu.

Na natječaj se mogu javiti mlade obitelji radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području Općine Promina, odnosno ponuditelj i njegov bračni ili izvanbračni drug od kojih oboje ili barem jedno nije navršilo 40 godina života, pod uvjetom da nemaju riješeno stambeno pitanje, niti posjeduju nekretninu u svom vlasništvu na kojoj bi mogli izgraditi vlastitu stambenu zgradu. Mladom obitelji u smislu Odluke smatra se i jednoroditeljska obitelj odnosno samohrani roditelj s jednim djetetom ili s više djece.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je ugovorenu cijenu na račun Općine Promina uplatiti jednokratno, u roku 60 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji te ishoditi akt za gradnju u roku od dvije godine od dana zaključenja ugovora. Pisanim putem nadležnom tijelu graditeljstva mora prijaviti početak gradnje u roku važenja pravomoćnog akta za gradnju. Ponuditelj je dužan, u roku 48 mjeseci od dana zaključenja ugovora, izgraditi stambenu zgradu do razine roh-bau.

Nekretninu stečenu pod uvjetima iz natječaja ponuditelj ne može bez suglasnosti Općine Promina otuđiti u roku 20 godina od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.

Natječaj je otvoren 30 dana, a sve detalje možete vidjeti na LINKU.


Pratite nas i na društvenim mrežama: