Turistička zajednica grada Vodica raspisala natječaj za sufinanciranje projekata udruga u 2015. godini

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Turistička zajednica grada Vodica raspisala je natječaj za sufinanciranje projekata udruga u 2015. godini, na kojeg se mogu prijaviti kulturne i sportske udruge koje imaju sjedište na području grada Vodica.

Projekti koje će TZ grada Vodica sufinancirati u 2015. godini trebaju biti usmjereni na poboljšanje turističke ponude i temeljiti se na već postignutim rezultatima prijašnjih sličnih aktivnosti udruge. Kako je TZ grada Vodica sudionik pilot projekta  “Hrvatska 365” Hrvatske turističke zajednice, jedna od prednosti pri odabiru biti će vrijeme održavanja projekta u pred i posezoni. 

Rok za prijavu na natječaj je 10. listopada 2014.


Pratite nas i na društvenim mrežama: