Traži se ravnatelj/ica Narodne knjižnice i čitaonice u Tisnom

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Načelnik Općine Tisno raspisao je Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno. Za ravnatelja/icu javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno može biti imenovana  osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog  usmjerenja kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji  su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom  obrazovanju
– najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci
– položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara 

Ravnatelja/icu imenuje Općinsko vijeće Općine Tisno na mandat četiri godine i može biti  ponovno imenovan/a. Cijeli natječaj pročitajte OVDJE. 

 


Pratite nas i na društvenim mrežama: