Predstavljanje večeras

‘Govor Burnjega i Južnoga Primoštena’ zauvijek je zapisan u zanimljivoj knjizni Dušana Perkova

oznor
Pratite nas i na društvenim mrežama:

Knjiga Dušana Perkova ‘Govor Burnjega i Južnoga Primoštena’, bit će predstavljena Primoštencima i drugim gostima danas u 18 sati u primoštenskoj osnovnoj školi.

Knjiga je izdana uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja RH. Predstavit će je stručnjaci za jezik i jezikoslovlje, a promociju će upotpuniti i bogat kulturni program koji će uključivati recitacije na izvornom dijalektu i izvedbe autentičnih narodnih napjeva.

Suštinski značaj ove knjige je čuvanje riječi i rečeničnih izraza govora barem u rukopisu jer se gotovo dnevno gube i riječi i rečenice (npr. siknjica = sito za prosijavanje grahorica i ječma, bruštulin= cilindrična posuda za prženje žita za kavovinu, lumaca = bogatija svjetiljka na petrolej, britulin = mali džepni nož), a značaj je i u tome što su u rječniku zaista sve riječi za uobičajenu, ali i stilističku, poetsku, čak i mudroslovnu komunikaciju.

Ovo je djelo plod višedesetljetnog rada na popisivanju, pojašnjavanju i akcentiranju tisuća riječi, a sadrži dva glavna dijela: teoretski dio i rječnik govora.

Teoretski dio opisuje gramatiku govora na svim bitnim razinama, a rječnik sadrži oko 4500 riječi s tumačenjima, raznim oblicima i rečeničnim primjerima.

Sve su riječi, oblici, fraze, spojevi riječi i rečenice akcentirani na temelju izgovora izvornih govornika. Knjiga ima izraženu znanstvenu dimenziju za koju je, uz autora, najzaslužnija njegova mentorica Mira Menac-Mihalić, redovita profesorica dijalektologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i članica-suradnica HAZU.

Osobit je značaj u rečeničnim primjerima koje govore o ne baš tako davnom životu, o svim bitnim njegovim razinama, npr. Mande moja, jutros san ti se skoro dva puta afanala – jedan pu ka sam vidila u tršju gujinu o pe metar kako žjaje prima meni, a unda svoga Ružarija s onon kurbetinom iz Vlaške u bunji.

– U knjizi Dušana Perkova opisan je govor, prikupljen je i obrađen velik broj leksema koji su potvrđeni u vrlo zanimljivim, autentičnim, izvornim rečenicama. Izrađeni je rječnik akcentiran, pregledan i čitak. Primjeri koje je autor prikupljao desetljećima uvode čitatelja ne samo u govor nego i u život i običaje njegovih govornika, a u njima se zrcali i cjelokupna povijest kraja – kazala je Menac-Mihalić

 

 

 

 


Pratite nas i na društvenim mrežama: