Općina Pirovac dijeli studentske stipendije, evo kako do njih

Pratite nas i na društvenim mrežama:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Pirovac objavilo je javni natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2015./2016.

Dodjeljuje se ukupno 10 studentskih stipendija, u visini od 400,00 kuna mjesečno.
Redovite mjesečne stipendije isplaćuju se studentima za razdoblje od siječnja do srpnja i od listopada do prosinca.

II. OPĆI UVJETI DODJELE STIPENDIJA

Stipendija se odobrava studentu preddiplomskog i diplomskog studija za jednu akademsku godinu. Vrijeme apsolventskog staža ne uračunava se u vrijeme trajanja studija.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu studentske stipendije imaju:
– svi redovni studenti s prebivalištem na području Općine Pirovac kojima prosjek ocjena zadnje godine iznosi najmanje 3,00, uz uvjet da ne ponavljaju godinu,
– studenti čiji roditelji/staratelji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Pirovac.

III. DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Prijave se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama na adresu:
OPĆINA PIROVAC, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac – Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Pirovac, s naznakom „NE OTVARAJ – Natječaj za dodjelu stipendija 2015./16.“.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja bez obzira na način dostave.
Nepotpune prijave kao i prijave zaprimljene nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.

IV. UVJETI NATJEČAJA

Za ostvarivanje prava na dodjelu stipendije zainteresirani studenti, uz pisanu prijavu, trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:
– potvrdu fakulteta o upisu na redovno školovanje, u originalu,
– presliku svjedodžbe ili indeksa zadnje godine završenog školovanja i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita, u originalu,
– pisanu izjavu o svim članovima obitelji,
– potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za prethodnu godinu svih članova obitelji,
u originalu,
– presliku ostale dokumentacije kojom se dokazuju otežane okolnosti materijalnog položaja obitelji (djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeca zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca bez oba roditelja, djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, samohrani roditelji, broj ostalih članova obitelji koji se istovremeno školuju i djeca u obitelji s teškoćama u razvoju),
– presliku domovnice,
– dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, regionalnim i državnim natjecanjima u znanju u zadnjoj godini završenog školovanja,
– potvrdu podnositelja zahtjeva i roditelja/staratelja podnositelja zahtjeva o prebivalištu na području Općine Pirovac, u originalu.

V. KRITERIJI DODJELE STIPENDIJA

Bodovanje zahtjeva vrši se prema sljedećim kriterijima:

1. prema visini dohotka obitelji                                                   do 30 bodova,
2. prema uspjehu u učenju                                                           do 30 bodova,
3. otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji                do 20 bodova,
4. natjecanja                                                                                do 10 bodova.

Ukoliko u postupku natječaja za dodjelu stipendije sudjeluje dvoje ili više studenata iz istog domaćinstva, pravo na dodjelu stipendije ostvaruje samo jedan student, koji ispunjava uvjete za dobivanje stipendije i koji je na višem stupnju obrazovanja.
Ukoliko dva ili više studenata ostvare isti broj bodova, prednost za dodjelu stipendije ostvaruje onaj student čije domaćinstvo ima manji ukupni prihod po članu.

VI. OSTALE NAPOMENE

Nakon razmatranja dostavljene dokumentacije po svakom zahtjevu, Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Pirovac će izvršiti bodovanje i utvrditi listu kandidata za dodjelu stipendija, na način da podnositelj zahtjeva s najvećim brojem bodova nosi redni broj 1.
Pravo na stipendiju ostvaruju podnositelji zahtjeva od rednog broja 1. do rednog broja 10.
Ukoliko  podnositelj zahtjeva koji je ostvario pravo na dodjelu stipendije odustane od  istog, pravo na stipendiju ostvaruje podnositelj zahtjeva koji je prvi ispod crte na listi.
Podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendija imaju pravo prigovora na utvrđenu listu u roku od 5 dana od dana objave iste na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Pirovac. Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pirovac.
Nakon isteka roka za podnošenje prigovora i donošenja odluke po prigovorima, općinski načelnik donosi odluku o dodjeli stipendija.


Pratite nas i na društvenim mrežama:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.