Održana radionica o vrijednosti usluga ekosustava Murterskog kraja pod nazivom ‘Imati i ovce i novce’

Pratite nas i na društvenim mrežama:

U petak 21.studenog  od 10 do 14 sati u restoranu Marine Hramina u sklopu projekta: “Oživljavanje lokalnih tradicijskih praksi održivog korištenja prirodnih resursa otoka Murtera i njegove prirodne regije” održana je neformalna radionica o vrijednosti usluga ekosustava Murterskog kraja pod nazivom “Imati i ovce i novce?”.

Cilj radionice bio je jačanje kapaciteta sudionika na temu usluga ekosustava i dobrobiti dvaju zaštićenih te Natura 2000 područja kao i predstavljanje rezultata analize vrijednosti usluga ekosustava provedene kroz metodologiju „Procjene dobrobiti Zaštićenih područja parkova Dinarskog Luka“.

Na prvom dijelu radionice, prezentacije su održale Norma Fressel, stručna suradnica za edukaciju Parka prirode Vransko jezero i Kasandra Zorica Ivanić stručna suradnica za zaštitu prirode iz WWF-a, dok su radionicu facilitirale dr.sc. Irena Ateljević i Ana Raguž Arriaga iz udruge Feniks, kroz metodologiju interaktivnog uključivanja dionika „Worldcaffe“.

Tema radionice bile su usluge ekosustava tj. dobrobiti ili dobra koje priroda pruža besplatno a čovjek ih koristi. Usluge se odnose na ekosustave prirodne regije otoka Murtera kao Natura 2000 područja, Parka prirode Vransko jezero i Nacionalnog Parka Kornati.

Radionici je prisustvovalo 33 dionika šire lokalne zajednice iz sektora turizma, lokalnih udruga te općina. U uvodnom predavanju sudionici su dobili kratki pregled pojedinih usluga ekosustava: usluga podrške, opskrbe, regulacije i kulture te važnosti pronalaženja održivih načina korištenja istih unutar društveno-ekološkog sustava Nacionalnog parka Kornati, Parka prirode Vransko jezero i Otoka Murtera.

Sudionicima su potom predstavljeni rezultati regionalnog istraživanja procjene dobrobiti zaštićenih područja s detaljnom analizom za područja Vranskog jezera i Kornata. Posljednja prezentacija bavila se temom vrijednosti kulturnih usluga ekosustava s naglaskom na ekonomsku procjenu vrijednosti održivog turizma u Parku prirode Vransko jezero.

radionica1

Projekt provode udruge Argonauta, Feniks, 4 Grada Dragodid i Modrave Murter-Betina i JU PP Vransko jezero u sklopu programa IPA 2011 „Potpora organizacijama civilnog društva za razvijanje partnerstava za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući moguća područja unutar NATURA 2000“. Projekt financira Europska unija, a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Udruge za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja “Argonauta” i projektnih partnera i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije niti Ureda za udruge RH.


Pratite nas i na društvenim mrežama: