Rok za prijedloge je 1. listopada

Rijetka praksa: Kninska vlast pozvala sugrađane da sudjeluju u kreiranju proračuna

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Grad Knin pozvao je zainteresirane građane da se aktivno uključe u kreiranje gradskog proračuna za sljedeću godinu te da do 1. listopada dostave svoje prijedloge i mišljenja.

– Sudjelovanje građana u fazi planiranja proračuna važno je kako bi se proračunska sredstva usmjerila u programe i projekte za koje većina građana smatra da su usklađeni s njihovim potrebama. Ujedno građani mogu svojim prijedlozima doprinijeti uvrštavanju u proračun manjih komunalnih zahvata – poručuju iz kninske gradske uprave.

Odluku o konačnom rasporedu sredstava donijet će Gradsko vijeće, a uključivanje što većeg broja zainteresiranih građana svojim prijedlozima značit će sastavljanje kvalitetnijeg Prijedloga proračuna za 2020. godinu.

Svoje sudjelovanje građani mogu ostvariti dostavom prijedloga na e-mail adresu: financije@knin.hr ili putem pošte na adresu: Grad Knin, Upravni odjel za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja, dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin, najkasnije do 1. listopada 2019. godine.

Sve dodatne informacije vezane za proračun, izradu, sastavljanje i izvršenje proračuna građani mogu dobiti u gradskoj upravi Knina.


Pratite nas i na društvenim mrežama: