Provjerite iznose

Grad Knin jedini u županiji sufinancira kastraciju i sterilizaciju kućnih ljubimaca

pixabay
Pratite nas i na društvenim mrežama:

Grad Knin će u 2021. godini jedini u županiji sufinancirati kastraciju i sterilizaciju pasa i mačaka u vlasništvu građana s prebivalištem na području grada Knina.

Troškove će Grad sufinancirati tako da će za kastraciju mačke izdvojiti 125 kuna, a za psa 175 kunu. Troškovi sterilizacije ovisit će o veličini ženke psa pa će tako za malu ženku biti izdvojeno 300 kuna, za srednju 350, a za veliku 400 kuna, dok će sterilizaciju mački sufinancirati sa 175 kuna. Vlasnik će snositi ostatak troška do punog iznosa troška kastracije, odnosno sterilizacije.

Sufinanciranje kastracije i sterilizacije provodit će se kod uredno registriranih pasa i mačaka poznatih vlasnika nad kojima su provedene sve propisane mjere cijepljenja i označavanja i to za jednog psa ili mačku istog vlasnika u tijeku 2021. godine.

Vlasnici pasa i mačaka dužni su prije izvođenja zahvata u veterinarskoj ambulanti ishoditi odobrenje Grada Knina kojim se potvrđuje njihovo pravo na sufinanciranje.

 


Pratite nas i na društvenim mrežama: