Grad Vodice izvijestile kako su se trošila namjenska sredstva do rujna

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Grad Vodice podnio je izvješće o trošenju namjenskih prihoda Grada u razdoblju od početka godine do konca rujna. Radi se o prihodima prikupljenim od komunalne naknade i doprinosa, boravišne pristojbe, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada te naknada za koncesiju na pomorskom dobru koji se troše namjenski za iste potrebe na ime kojih su i prikupljeni.

U prvih devet mjeseci iz sredstava komunalne naknade je utrošeno 3.6 milijuna kuna. Prikupljena sredstva su iskorištena za financiranje rada Javne vatrogasne postrojbe, interventno održavanje javnih površina,održavanje pilomata i kolnika, zalijevanje zelenila, iscrtavanje horizontalne i postavljanje vertikalne prometnu signalizacije, čišćenje javnih površina u Vodicama, Srimi i na otoku Prviću, kao i održavanje zelenila.

Najveće izdvajanje bilo je za potrošnju energije za javnu rasvjetu, koja je iznosila nešto više od pola milijuna kuna i za koju se Grad nada ubuduće izdvajati znatno manje budući da je u tijeku provođenje programa uvođenja ekološke štedljive rasvjete. Procjenjuje se da će zamjena stare, ekološkom rasvjetom donijeti značajne uštede u potrošnji struje. U jednoj godini računi za utrošenu struju na rekonstruiranim dionicama, bit će manji za više od 50 posto u odnosu na prijašnje.

Grad je u prvih devet mjeseci uprihodovao i 3.7 milijuna kuna na stavci komunalnog doprinosa što je utrošeno za izgradnju nove ulične rasvjete, ugradnju novih ormara javne rasvjete i uređenje novih asfaltnih cesta. Najviše, milijun kuna, potrošeno je za građenje vodnih građevina; za izgradnju kružnog toka kod čvorišta ulica Ljudevita Gaja i Ante Lasan Kabalera te izgradnju dvije crpne stanice.

Ostali dio novca potreban za ove velike investicije financirale su Hrvatske vode.

Grad je uprihodovao čak 15 posto više nego u istom razdoblju prošle godine od boravišne pristojbe, 820.258,04 kuna. Veliki dio tog iznosa je već potrošen za potrebe u turizmu, za organizaciju raznih državnih i gradskih manifestacija, CMC festival i druga kulturno-umjetnička zbivanja u ljetnim mjesecima. S te je stavke financiran i rad timova hitne medicinske pomoći te pojačano čišćenje javno-prometnih površina u Vodicama u ljetnim mjesecima.

Najveći dio iznosa prikupljenog za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada koji je iznosio 318.106,41 kunu, utrošen je na uređenje Trga kneza Branimira.

Iz sredstava od koncesija na pomorskom dobru potrošeno je 876.779,35 kuna. Namjenski, taj se iznos utrošio na rad Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru. Ove godine to su bili radovi na poluotoku Punta, na rivi Lovinčić i u uvali Tijašnica na otoku Tijatu, te održavanje plaže ispred Hotela Imperial.

Najviše, preko 600 tisuća kuna utrošeno je na održavanje i sanaciju objekata na pomorskom dobru u Srimi koja od ovog ljeta ima novouređenu gradsku plažu sa svim potrebnim sadržajima i Plavom zastavom kao markicom kvalitete plažne usluge i besprijekorne kakvoće mora.


Pratite nas i na društvenim mrežama: