Pomoć najpotrebitijima

Projekt ‘Zaželi’ zbližio je Mariju i Dušanku: ‘Početak dana mi je nezamisliv bez nje’

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Projekt ‘Za bolju budućnost – program zapošljavanja žena u gradu Drnišu’ približava se kraju, te je na odmaku 23. mjeseca svoje provedbe. Svih 16 korisnica ne kriju zadovoljstvo projektom i činjenicom da se za cijelo vrijeme projekta osjećaju  ispunjeno i korisno pomažući najpotrebnijima.

To može potvrditi i Marija Vukičević, krajnja korisnica koja s oduševljenjem priča o Dušanki Grcić. Marija ju smatra članom obitelji i priznaje da joj je početak dana nezamisliv bez Dušankinog dolaska.

U svemu joj pomaže, pa tako navodi da joj opere kuhinju, ispegla robu, donese drva, dostavi joj sve potrebne namirnice i ljekove, pomaže pri održavanju higijene pa čak i njene kokice nahrani.

No Dušanka je tu i kada poželi da samo pričaju i druže se.S obzirom da Marija živi sama u kućanstvu, slabije je pokretna, kreće se pomoću štake, njezina pomoć joj je uistinu potrebna. Kao mlada je otišla u invalidsku mirovinu iz tadašnje Plastike.

Navodi da je i prije koristila usluge drugih udruga, tako što joj je bio dodjeljen pametni sat, te je mogla pozvati svoje najmilije u slučaju nekakve potrebe. Iako ima dvojicu sinova koji je redovito posjećuju, ovakva vrsta pomoći joj više odgovara jer zna da će joj Dušanka svako jutro doći i u svemu pomoć, ali i kroz dvije godine su se zbližile i naviknule jedna na drugu.

Dušanka je neizmjerno zahvalna na ukazanoj prilici da radi posao koji ju oplemenjuje, uči da bude strpljiva i empatična te u konačnici donosi i materijalnu sigurnost, koja je njoj kao samohranoj majci dvije cure uvelike potrebna.

U sklopu projekta ‘Zaželi’ Dušanka je završila prekvalifikaciju za njegovatelja, te nam sa oduševljenjem priča o odrađenoj praksi u Domu za starije i nemoćne u Oklaju. Priznaje da bi do kraja svoga radnog vijeka mogla raditi sa najugroženijim skupinama, kojima su njena pomoć i vještine koje je stekla potrebni. Iako odbrojava dane do završetka rada na ovom projektu, ističe da će i dalje pomagati Mariji kao i četveroma svojih krajnjih korisnika te da neće na njih zaboravit. No valja istaknuti da vjeruje kao i ostale žene i korisnici da nastavak ove ove pozitivne priče koju projekt nosi, slijedi u skoroj budućnosti.

Valja napomenuti da je ovim projektom obuhvaćeno 16 nezaposlenih žena s najviše srednjoškolskim obrazovanjem, starijih od 50 godina. Žene su obavljale usluge potpore i podrške 80 starijih osoba u nepovoljnijem položaju, te su tijekom trajanja ugovora  dobile priliku za dodatno obrazovanje čime su ostvarile mogućnost da i nakon prestanka rada na ovom projektu ostanu aktivne na tržištu rada.

Projekt ‘Za bolju budućnost – program zapošljavanja žena u Gradu Drnišu’, provodi se u okviru poziva ‘Zaželi – program zapošljavanja žena’, financira se iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u programskom razdoblju 2014.-2020. Vrijednost projekta je 2.898.907,00 kuna, a financiran je 100 posto sredstvima Europskog socijalnog fonda. Projekt traje 30 mjeseci i završava 17. srpnja 2021. godine.

 


Pratite nas i na društvenim mrežama: