Objavljena natječajna dokumentacija za uređenje mlinice i staze uz kanjon rijeke Čikole

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Grad Drniš objavio je svu potrebnu dokumentaciju, opće uvjete i uvodne napomene kao i troškovnik vezan za stazu i mlinicu na rijeci Čikoli. Naime, u tijeku je natječaj za uređenje (rekonstrukciju) mlinice na Čikoli te uređenje staze uz kanjon spomenute rijeke na rubnim dijelovima Nacionalnog parka Krka.

Sve navedeno može se pronaći na službenoj internetskoj stranici Grad Drniša ili klikom na – ČIKOLA.

 

 


Pratite nas i na društvenim mrežama: