Više

  Grad Drniš traži devet osoba za stručno osposobljavanje

   

  Grad Drniš objavio je Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci.

  Traži se ukupno 9 osoba. Tako će se u tajništvo Grada primiti dvije osobe, u upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša tri djelatnika, dok će u upravni odjel za gospodartsvo, financije i društvene djelatnosti biti zaposlene četiri osobe.

  1. TAJNIŠTVO

  1.1. viši stručni suradnik/ica, 1 izvršitelj/ica
  Uvjeti:
  – magistar struke ili stručni specijalist pravne struke (VSS)
  – poznavanje rada na osobnom računalu

  1.2. referent/ica, 1 izvršitelj/ica
  Uvjeti:
  – srednja stručna sprema upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg društvenog smjera (SSS)
  – poznavanja rada na osobnom računalu

  2. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

  2.1. stručni suradnik, 1 izvršitelj/ica
  Uvjeti:
  – sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik građevinske ili druge odgovarajuće struke tehničkog smjera (VŠS)
  – poznavanje rada na osobnom računalu

  2.2. referent/ica, 2 izvršitelja/ice
  Uvjeti:
  – srednja stručna sprema građevinske ili druge odgovarajuće struke tehničkog smjera (SSS)
  – poznavanje rada na osobnom računalu

  3. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

  3.1. viši stručni suradnik, 1 izvršitelj/ica
  Uvjeti:
  – magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili druge odgovarajuće struke društvenog smjera (VSS)
  – poznavanje rada na osobnom računalu

  3.2. stručni suradnik/ica/viši referent/ica, 1 izvršitelj/ica
  Uvjeti:
  – sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke (VŠS)
  – poznavanje rada na osobnom računalu

   3.3. referent/ica, 2 izvršitelja/ice
  Uvjeti:
  – srednja stručna sprema ekonomskog smjera (SSS)
  – poznavanje rada na osobnom računalu

  U pisanoj prijavi na Javni poziv potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti e-mail adresu) i radno mjesto na koje se prijavljuju, te sljedeće priloge:

  • životopis (vlastoručno potpisan),
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a ukoliko kandidat nema ni jednu od navedenih isprava, kao dokaz može priložiti presliku domovnice),
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (isključivo preslika svjedodžbe srednje škole za kandidate/kinje koji se prijavljuju na mjesto za koje je uvjet srednja stručna sprema, odnosno isključivo preslika diplome za kandidate/kinje koji se prijavljuju na mjesto za koje je uvjet završen odgovarajući sveučilišni ili stručni studij),
  • dokaz o radnom stažu (kandidati/kandidatkinje moraju dostaviti elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

  Lista kandidata/kandidatkinja koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva te mjesto i vrijeme intervjua objaviti će se na web stranici www.drnis.hr i na oglasnoj ploči Grada Drniša najmanje 5 dana prije održavanja intervjua.

  Nakon obavljenog stručnog osposobljavanja, osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita. Troškove polaganja državnog stručnog ispita snosit će Grad Drniš (za prvo polaganje ispita).

  Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju pisanu prijavu sa svim traženim prilozima na adresu: Grad Drniš (za stručno osposobljavanje), Trg kralja Tomislava 1, 22 320 Drniš, u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

  IZVOR: Drniš News

  - Advertisment -

  NAJNOVIJE

  Šibenski šahovski wunderkind Ivano Močić opet zasjao, postao...

  Šibenski, ali i hrvatski šahovski wunderkind Ivano Močić opet je oduševio. Postao je prvak Hrvatske do 11 godina, i to se nepunih deset godina....

  Mladi Mjesec u raku 29. lipnja najviše će...

  Počelo je vrijeme vladavine Raka, a 29. lipnja u 04:53 sati dogodit će se mladi Mjesec u ovom znaku. Ovo je prvi od četiri...

  FOTO Buknuo je požar kod Ervenika. Na terenu...

  U 16.13 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Ervenik – Mokro Polje. Na intervenciji gašenja požara sudjeluje 16...

  Roman ‘Afera Christie’ novi je fascinantni roman u...

  Roman 'Afera Christie' autorice Nine de Gramont još je jedan novitet u izdanju Stilus knjige. Fascinantna, sjajno napisana i iznimno maštovita književna rekonstrukcija čuvenog...

  NAJNOVIJE

  Šibenski šahovski wunderkind Ivano Močić opet zasjao, postao je U11 prvak Hrvatske!

  Šibenski, ali i hrvatski šahovski wunderkind Ivano Močić opet je oduševio. Postao je prvak Hrvatske do 11 godina, i to se nepunih deset godina....

  Mladi Mjesec u raku 29. lipnja najviše će ‘pogoditi’ ova četiri horoskopska znaka

  Počelo je vrijeme vladavine Raka, a 29. lipnja u 04:53 sati dogodit će se mladi Mjesec u ovom znaku. Ovo je prvi od četiri...

  FOTO Buknuo je požar kod Ervenika. Na terenu 16 vatrogasaca

  U 16.13 sati ŽVOC Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Ervenik – Mokro Polje. Na intervenciji gašenja požara sudjeluje 16...

  Roman ‘Afera Christie’ novi je fascinantni roman u izdanju Stilus knjige

  Roman 'Afera Christie' autorice Nine de Gramont još je jedan novitet u izdanju Stilus knjige. Fascinantna, sjajno napisana i iznimno maštovita književna rekonstrukcija čuvenog...