U Azimutu predstavljanje knjige ‘Klasika, punk, cajke: Kulturni kapital i vrijednosti mladih u gradovima na Jadranskoj obali’

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Šibenska udruga mladih Š.U.M., Kolektiv 4b i Klub Azimut organiziraju predstavljanje knjige Željke Tonković, Krešimira Krole i Svena Marcelića ‘Klasika, punk, cajke: Kulturni kapital i vrijednosti mladih u gradovima na Jadranskoj obali’ u klubu Azimut, 14. prosinca s početkom u 18 sati.

Autori i autorica proveli su istraživanje na uzorku od 2600 učenika i učenica završnih razreda srednjih škola u šest najvećih gradova Jadranske Hrvatske. Kroz istraživanje ispitivane su navike učenika, posjećivanje i konzumacija kulturnih sadržaja, utjecaj roditelja na kulturnu potrošnju učenika/ca, želje i potrebe učenika/ca, zadovoljstvo učenika kulturnom ponudom grada, njihove vrijednosne orijentacije i sl. Knjiga je namijenjena i nositeljima javnih politika u kulturi te akterima u kulturnom i kreativnom sektoru, odnosno svima koji sudjeluju u kreiranju kulturne ponude. Autori na kraju donose i smjernice i prijedloge za donositelje javnih politika za mlade s obzirom na razvoj kulturne ponude i publike.

– S obzirom na to da je istraživanje provedeno, između ostalih gradova i u Šibeniku, smatramo ovo predstavljanje izuzetnim doprinosom razumijevanju lokalnih uvjeta u kojima se kreiraju kulturni sadržaji. Upoznavajući mlade, moguće je bolje planirati kulturnu ponudu grada, njihovo aktivno uključivanje u kulturne institucije, rad organizacija civilnog društva i kreiranje zainteresirane publike za različite kulturne sadržaje u gradu. Pozivamo sve zainteresirane građane i građanke da dođu na predstavljanje knjige u klub Azimut, 14.12. u 18 sati i provjere što mladi grada Šibenika žele i misle o kulturi – poručuju organizatori.

Za ovo događanje potrebno je posjedovanje EU COVID digitalne potvrde.


Pratite nas i na društvenim mrežama: