Projekt je financiran sredstvima Europske unije

Održana završna konferencija projekta o kvalitetnijoj primarnoj zdravstvenoj skrbi na području županije

Pratite nas i na društvenim mrežama:

U gradskoj knjižnici u Šibeniku održana je danas završna konferencija projekta ‘Učinkovitija i kvalitetnija zdravstvena usluga primarne zdravstvene skrbi na području Šibensko-kninske
županije’. Projekt je financiran sredstvima Europske unije, a ukupna mu je vrijednost 7.465.118,21 kuna,  od čega europska potpora iznosi 5.748.285,72.

– Realizacija ovog vrijednog projekta direktno je utjecala na učinkovitost timova primarne
zdravstvene skrbi, na kvalitetu usluga kao i na proširenje postojećih i uvođenje novih usluga. Na taj način se doprinijelo smanjenju upućivanja pacijenata u bolnice jer se na razini primarne zdravstvene skrbi omogućilo više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka.
Ulaganjem u zdravstvenu infrastrukturu doprinijelo se razvoju, smanjena je nejednakost u
smislu zdravstvenog statusa, a sve u svrhu poboljšanja kvalitete pristupa primarnoj
zdravstvenoj zaštiti na cijelom području Šibensko – kninske županije – kazao je pročelnik
Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Nikola Mihaljević.


U svrhu povećanja pristupačnosti osobama s invaliditetom, rekonstruirane su i adaptirane
ambulante u Kistanjama i u Tisnom, a u svrhu promicanja horizontalnih politika postavljene
su taktilne mape u sva tri doma zdravlja. Osim toga, Udruzi slijepih Šibenik donirana su tiflo pomagala. Ovaj projekt bio je usmjeren na pružatelje primarne zdravstvene zaštite, s naglaskom na deprivirana područja, a ciljna skupina su svi stanovnici Šibensko-kninske županije, bez diskriminacije.
Mag.psih. Anđela Ajduković, u sklopu konferencije održala je i edukaciju pod nazivom:
‘Jednake mogućnosti, zabrana diskriminacije i ravnopravnost spolova’.

 


Projekt, koji je provela Šibensko-kninska županija, trajao nešto manje od tri godine, a svrha mu je bila nabavka nove dijagnostičko terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme za domove zdravlja u Šibeniku, Kninu i Drnišu te odabrane koncesionare koji su ujedno i krajnji korisnici projekta.

 


Pratite nas i na društvenim mrežama: