Grad pozvao potencijalne prijavitelje da pregledaju dokumentaciju za natječaj revitalizacije tvrđave sv. Ivana

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Grad Šibenik objavio je zainteresiranim gospodarskim subjektima početak prethodnog savjetovanja za pripremu i provedbu postupka javne nabave za izgradnju i opremanje područja tvrđave sv. Ivana.

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi s pripadajućim prilozima i troškovnik za taj postupak javne nabave, te se mole svi zainteresirani gospodarski subjekti da najkasnije do 20. travnja 2018. godine, dostave primjedbe i prijedloge putem EOJN. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 28.578.091 kunu bez PDV-a.

– Po Zakonu o javnoj nabavi, koji se mijenja svake dvije godine, predviđeno je ovakav postupak prije samog natječaja. Zainteresirane tvrtke iz sektora na taj način mogu vidjeti našu dokumentaciju i obzirom na njihova dosadašnja iskustva u tim postupcima i poslovima mogu ukazati na eventualne nejasnoće, nelogičnosti ili prekratke rokove. Tako će nam svojim stručnim znanjem moći ukazati na nešto što nam je u pripremi dokumentacije možda promaklo te olakšati sam postupak javne nabave. Na taj način manja je vjerojatnost da u postupku javne nabave bude žalbi jer ćemo i prije objave pročistiti tekst natječaja, kazao je Danijel Mileta, dogradonačelnik Šibenika.

Revitalizacijom tvrđave sv. Ivana obnovit će se i opremiti dvije cjeline tvrđave. Sjeverni dio poznat kao ‘Kliješta’ i južni zvan ‘Zvijezda’. Revitalizacijom tvrđave svetog Ivana ukupne površine 18.657 četvornih metara obnovit će se bedemi, uvesti inovativni sadržaji, atrakcije i proizvodi. U podnožju sjevernog obrambenog bedema u ‘kliještima’ posjetitelji će moći uživati u gastro-vizualnom konceptu. Uz pomoć revolucionarne tehnike 3D video-mappinga na zidinama tvrđave prikazivat će se sadržaji, koji će stvarati optičke iluzije i dojam kretanja statičnih objekata.

Na tvrđavi svetog Ivana smjestit će se i Edukativni kampus opremljen pametnim interaktivnim učionicama i prezentacijskim prostorima. On će osigurati i kvalitetan smještaj s pratećim tematskim programima koji će uvelike pridonijeti produljenju turističke sezone kao i dužem boravku posjetitelja u Šibeniku.

Revitalizacija područja tvrđave svetog Ivana projekt je vrijedan ukupno 49.143.692 kune. U okviru Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’ Europska unija ovaj projekt sufinancira sa 41.486.646 kuna, a ostatak sredstava osigurao je Grad Šibenik.


Pratite nas i na društvenim mrežama: