Grad Šibenik povećava prihode

Snimanjem dronom do realnog stanja. Bespravnim objektima novi računi za komunalnu naknadu

FOTO: Arhiva ŠIBaj TV-a
Pratite nas i na društvenim mrežama:

Grad Šibenik planira povećati vlastite prihode od komunalne naknade snimanjem dronom bespravnih objekata, koji nisu prošli postupak legalizacije. Na tu stavku upozorio je nezavisni vijećnik Ivo Glavaš koji je upozorio da takav postupak može rezultirati greškama u korisnoj površini objekata.

Riječ je o proračunskoj stavci koja se pojavljuje kod pokrića dugova i čiji bi trogodišnji učinak bio oko 150 tisuća kuna.

Pročelnik Ante Nakić pojasnio je da se za ispostavljanje računa komunalne naknade i sada koriste rješenja o legalizaciji, ali je veliki broj bespravnih objekata ostao nelegaliziran.

-Pošteno bi bilo da svi građani plaćaju komunalnu naknadu na stvarnu kvadraturu koju koriste. To su već neki gradovi napravili temeljem snimanja dronom iz kojih se može precizno izračunati bruto površina i vidjeti katnost objekta. Tu površinu ćemo umanjiti za određeni faktor i tako formirati nove račune za komunalnu naknadu. Ukoliko se i pojavi nesrazmjer stvarne kvadrature i našeg izračuna građani će imati pravo na prigovor i dokazivanje stvarne neto površine – kazao je Nakić.


Pratite nas i na društvenim mrežama: