541 milijun eura Hrvatskoj

React-EU: Zastupnici odobrili dodatnih 47,5 milijardi eura europskim regijama za oporavak od pandemije

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Zastupnici Europskog parlamenta su odobrili dodatnu pomoć regijama EU-a za borbu protiv pandemije i njezinih socijalnih i zdravstvenih posljedica. Parlament je odobrio REACT-EU, paket vrijedan 47,5 milijardi eura za ublažavanje neposrednih učinaka koronakrize u regijama EU-a. Inicijativa je odobrena sa 654 glasa za, 23 glasa protiv i 17 suzdržanih.

Pomoć će biti dostupna u okviru strukturnih fondova EU-a. Veći dio, odnosno 37,5 milijardi eura, odobren je za 2021., a preostalih 10 milijardi eura za 2022. godinu. Operacije obuhvaćene paketom REACT-EU bit će prihvatljive za retroaktivno financiranje, pri čemu je početni datum 1. veljače 2020. Sredstva se mogu utrošiti do kraja 2023. godine.

Razdoblje financiranja projekata je od 1. veljače 2020. do kraja 2023 godine. Sredstva paketa REACT-EU bit će dostupna kroz strukturne fondove EU-a, a naglasak je na regijama koje su najteže pogođene krizom.

Države članice moći će dio tog novca dodijeliti Europskom socijalnom fondu, Fondu europske pomoći za najpotrebitije, Inicijativi za zapošljavanje mladih te prekograničnim programima (Interreg). Ulaganja će biti usmjerena na sektore koji su pretrpjeli najveće gospodarske posljedice pandemije.

Pojedinosti o političkom dogovoru koji su zakonodavci Unije postigli 18. studenoga dostupni su ovdje.


Pratite nas i na društvenim mrežama: