Izrađena Studija utjecaja na okoliš

Španjolci planiraju graditi solarnu elektranu od 150 megawata u ProminiFoto: PixaBay
Pratite nas i na društvenim mrežama:

Tvrtka Acciona energija, koju je osnovala španjolska grupacija, planira izgraditi Solarnu elektranu Promina priključne snage 150 megawata. Prema izračunima, godišnja proizvodnja električne energije u SE Promina procjenjuje se na oko 289 gigawatsati.

Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš SE Promina trajat će od 14. prosinca ove godine do 12. siječnja 2021. godine, a sva dokumentacija dostupna je OVDJE.

Izgradnja je planirana u Šibensko-kninskoj županiji, u jugoistočnom dijelu Općine Promina, oko 16 kilometara jugozapadno od Knina te oko sedam kilometara sjeverozapadno od Drniša.

Solarna elektrana bit će na administrativnom prostoru Općine Promina podijeljena u dva polja međusobno udaljena tri kilometra. SE Promina Jug od oko 90 megawata priključne snage fotonaponskih modula bit će na površini od oko 162 hektara u Razvođu, a SE Promina Sjever od oko 60 megawata fotonaponskih modula na površini od oko 122 hektara u Mratovu.

Za realizaciju SE Promina bit će izgrađene pristupne prometnice i komunikacija za pristup opremi, postavljene montažne konstrukcije, proveden elektroenergetski razvod unutar solarne elektrane te izgrađena 400 kilovoltna trafostanica.

U obuhvatu SE Promina svi fotonaponski moduli će biti postavljeni na jednoosni sustav za praćenje Sunca sa radijusom rotacije od 120 stupnjeva koji omogućava značajniju proizvodnju električne energije, poboljšavajući apsorpcijska svojstva tokom dana.

Očekivani životni vijek SE Promina je 30 godina, nakon kojeg se oprema zamjenjuje novom.


Pratite nas i na društvenim mrežama: