Provjerite uvjete

Grad Šibenik sufinancira kupnju radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Objavljen je javni poziv za jednokratnu novčanu pomoć za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala učenicima osnovnih škola Grada Šibenika

Grad Šibenik poziva roditelje ili skrbnike učenika osnovnih škola s mjestom prebivališta na području Grada Šibenika, na podnošenje Zahtjeva za ostvarivanjem prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala za 2021/2022. školsku godinu. Na Javni poziv mogu se javiti korisnici prava na dječji doplatak s prebivalištem na području Grada Šibenika.

– Grad Šibenik će omogućiti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 300 kuna svim učenicima od 1. do 4. razreda te 500 kuna za učenike od 5. do 8. razreda, a za što je u gradskom proračunu Grada Šibenika osigurano 383 tisuće kuna – priopćili su iz Grada.

Za ostvarivanje jednokratne pomoći podnositelj je dužan podnijeti ispunjeni obrazac Zahtjeva kojeg može preuzeti OVDJE, uz koji prilaže:

  1. Dokaz o ostvarivanju prava na doplatak za djecu za 2021. godinu (rješenje ili potvrda o pravu na doplatak za djecu ili potvrda o isplaćenom doplatku za djecu)
  2. Potvrdu škole o redovitom školovanju učenika s podatkom koji razred pohađa
  3. Presliku osobne iskaznice korisnika doplatka ili podnositelja zahtjeva (obje strane osobne iskaznice)
  4. Presliku tekućeg računa ili zaštićenog računa na kojem je vidljiv IBAN (roditelji ili skrbnici koji imaju otvorene zaštićene račune dužni su primanje prijaviti u FINA-i, upariti zaštićeni račun s računom Grada Šibenika, te dostaviti pripadajući obrazac G2)

– Skeniran ispunjeni i potpisani obrazac Zahtjeva s potrebnom dokaznom dokumentacijom u prilogu dostavlja se isključivo na mail radne.biljeznice@sibenik.hr, zaključno sa 6. listopada. Osobna dostava u pisarnicu Grada Šibenika, kao ni ostava redovnom poštom nije moguća, odnosno takve prijave neće se razmatrati. Za sve dodatne informacije, pojašnjenja i upite možete se obratiti Upravnom odjelu za društvene djelatnosti (431-000) i to savjetniku za društvene projekte Josipu Juriću i/ili višoj stručnoj suradnici za odgoj, obrazovanje i udruge civilnog društva Vanji Juras Čvorak – poručuju.


Pratite nas i na društvenim mrežama: