Projekt vrijedan više od 196 milijuna kuna

FOTO Centar za gospodarenje otpadom Bikarac spreman je za rad: ‘Šibenik postaje zeleni grad 21. stoljeća’

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Regionalni centar za gospodarenje otpadom Bikarac u završnim je pripremama za puštanje u probni rad koji je planiran za 15. prosinca, a šibenski gradonačelnik Željko Burić, u pratnji direktora tvrtke Bikarac Roberta Podruga, obišao je danas centar koji sufinanciraju Europska unija iz Kohezijskog fonda, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i grad Šibenik, a vrijedan je nešto više od 196 milijuna kuna.

Gradonačelnik Burić kazao je kako je Šibenik tako zaokružio ciklus u kojem će gospodariti svojim otpadom i time stvoriti uvjete za daljnji gospodarski rast i turizam.

– Ovo je bio relativno dug i mukotrpan put, ali na kraju Šibenik može biti ponosan i može se reći da postaje zeleni grad 21. stoljeća, grad suvremene Europe koja u prvom redu rješava svoje komunalne probleme. Završili smo ogroman projekt aglomeracije i sad završavamo centar za gospodarenje otpadom, a počelo je od formiranja Čisotoće potom tvrtke Bikarac pa zatim i tvrtke Zeleni grad. Sve od samog početka je smišljeno, koncipirano i dugoročno, a sad smo praktički došli na kraj – kazao je Burić.

Pretovarne stanice već su u funkciji i sva je oprema nabavljena, odnosno, može se reći da je centar završen. Ukupna investicija kompletnog sustava je 240 milijuna kuna.

– Još samo nekoliko detalja do završetka i par dozvola te smo spremni za početak rada. Probni rad traje najmanje šest mjeseci, a izvođač je dužan dokazati sve one stvari koje je naručitelj zahtijevao prije samog rada, prvenstveno se to odnosi na stabilizaciju ostatnog dijela otpada koji će završavati na novonapravljenoj plohi, a odnosi se na gorivo otpada koje mora imati svoju klasu – kazao je Robert Podrug, direktor tvrtke Bikarac.

Inače, otpad koji dolazi obradi se mehaničkim postupkom, onda se procesira i na kraju ostaje dio otpada koji je potrebno stabilizirati. Izgrađena su dva toka prihvata otpada – jedan je za miješani komunalni dok drugi služi za prikupljeni otpad.

Gradonačelnik Burić osvrnuo se i na važnost videonadzora kao i reciklažnog dvorišta.

– Jedan dio tog cijelog sustava koji mora biti maksimalno efikasan da se što više odvaja je i sustav videonadzora. Dakle, nije sustav videonadzora samo kontrola prometa i sigurnosti u gradu Šibeniku nego i kontrolni element za pravilno odlaganje i odvajanje otpada. Ono što nama nedostaje su reciklažna dvorišta koja moraju biti pozicionirana tako da su prihvatljiva u prostoru, a istovremeno dostupna građanima od kojih očekujemo da odvajaju i dovode tehnički ili krupni otpad u reciklažna dvorišta – zaključio je gradonačelnik.


Pratite nas i na društvenim mrežama: