Sportsko društvo Spartak

Individualno savjetovanje u sklopu projekta „Program pomoći braniteljima i članovima njihovih obitelji“

Pratite nas i na društvenim mrežama:


U sklopu projekta „Program pomoći braniteljima i članovima njihove obitelji“ održano je individualno savjetovanje na kojem je sudjelovao 1 član obitelji hrvatskih branitelja. Razgovor o klijentovom djetinjstvu i odnosu s roditeljima, prisjećanje lijepih trenutaka iz mlađih dana te kako se njegov odnos s vlastitim roditeljima odrazio na odnos sa sinom. Odnos s roditeljima u djetinjstvu uvelike utječe na ponašanje osobe u odrasloj dobi. Tada možemo govoriti o stilovima privrženosti. Stilovi privrženosti odnose se na ponašanja, osjećaje i doživljaje koji nam se javljaju u bliskim odnosima. U djetinjstvu učimo koji obrasci ponašanja dovode do veće bliskosti i privrženosti roditelja ili skrbnika. Također, učimo i koji obrasci ponašanja dovode do udaljenosti tj, manje povezanosti. Na taj način učimo koja ponačanja su poželjna u stvaranju bliskih odnosa, a koja nisu te tako oblikujemo stil razvoja bliskosti tj. privržanosti i u odrasloj dobi. Postoji više stilova privržanosti.

Osobe koje imaju razvijen siguran stil privržanosti su u djetinjstvu razvile povjerenje prema bliskim osobama. Imaju zdrave obrasce ponašanja u bliskim odnosima te se osjećaju sigurno, a svoje osjećaje izražavaju iskreno. U bliskim odnosima imaju realna očekivanja, brinu o svojim potrebama i potrebama i o potrebama bliskih osoba. Takve osobe su odrastale sa roditeljima ili skrbnicima koji su im pružali bezuvjetnu podršku za njihove osjećaje i prikladno reagirali na njihove potrebe. Obično takav stil zdravog odnosa prema bliskim ljudima prenesu na svoju djecu i nauče ih da iskreno i otvoreno razgovaraju o svojim osjećajima. Kod izbjegavajućeg stila privrženosti pojedinci često održavaju određenu distancu od bliskih osoba kako bi sebe zaštitili od razočaranja ili odbijanja. Takve osobe su odrastale s roditeljima ili skrbnicima koji su od njih zahtijevali da se ponašaju na određeni način kako bi ostvarili njihovo odobrenje ili podršku. Razvijaju strategije kojima se i u odrasloj dobi koriste za distanciranje od bliskih osoba. Te strategije im pomažu u usmjeravanju na svoje potrebe i kako ih ne bi preplavile potrebe drugih osoba.

Sportskom društvu Spartak dodijeljena su sredstva kojima će se financirati projektne aktivnosti kroz 24 mjeseca pod nazivom “Program pomoći braniteljima i članovima njihovih obitelji”. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.997.866,10 kn, a iznos sufinanciranja iz ESF-a 1.698.186,19 kn . Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog Socijalnog fonda. Sadržaj medijske objave isključiva je odgovornost Sportskog društva Spartak.

spartak_letak_projekt

Pratite nas i na društvenim mrežama: