Postoje mnogi oblici tog imena

‘Kapljica mora’: Značenje najčešćeg ženskog imena na svijetu

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Na Novu godinu 1. siječnja katolici obilježavaju svetkovinu dana Blažene Djevice Marije, a sve Marije slave imendan. Marija je u raznim varijantama najrasprostranjenije žensko ime na svijetu, piše zadovoljna.hr.

Kao ime Isusove majke, ime Marija simbolizira čistu i duboku ljubav. U izvornom hebrejskom jeziku ime glasi Mirjam, a naš je oblik Marija prema latinskom Maria. Samo značenje imena Marija nije sigurno razjašnjeno. Po novijem tumačenju ime je izvedeno od egipatskog ‘mry’ što znači ‘voljena’, odnosno ‘od Boga voljena’. Po starijim tumačenjima ime je nastalo od hebrejskog ‘mir’ (gorko) i ‘jam’ (more) pa bi značenje bilo ‘gorčina mora’.

Prema tumačenju Eusebija iz Cezareje ime nosi značenje ‘kapljica mora’ izvedeno od hebrejskog ‘mar’ (kapljica) i ‘jam’ (more). Zbog velikog štovanja Blažene Majke Božje, u katoličkim zemljama se do 15. stoljeća ime Marija nije koristilo kao krsno ime. U doba reformacije, katolici su sve više odabirali ime Marija kao simbol.

Ime Marija zastupljeno je u svim zemljama Europe, Sjeverne i Južne Amerike te u dijelovima Azije. Posebice u Španjolskoj te u latinskom dijelu Amerik ističe se iznimno bogat repertoar ženskih imena inspiriranih kultom Isusove majke. Iz toga su nastala i tzv. ‘marijanska imena’.

María je tijekom cijelog 20. stoljeća najučestalije španjolsko žensko ime – skoro 30 posto Španjolki zove se Maria. Marija se često pojavljuje i u sklopu s drugim imenima: Anna Maria, Maria Magdalena i slično. Drugi oblici imena Marija su Marijela, Marijeta, Mari(j)ola, Marika, Maruša, Maša, Mi(j)a, Ri(j)a, Majda, Mara, Mare, Marica, Marta, Mina, i tako dalje.


Pratite nas i na društvenim mrežama: