Za naš Šibenik čišći i ljepši

Svakoga dana počiste šibenske ulice, trgove i parkove. I mi im možemo pomoći

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Na šibenskim ulicama i trgovima, zimi i ljeti, po buri i kiši, nema onoga tko nije susreo vrijedne djelatnike Zelenog grada i uvjerio se u njihovu predanost poslu kojim nam grad čine čišćim, urednijim i ljepšim. Taj rad moramo svi cijeniti i poštovati, a to im možemo pokazati svojim ponašanjem. Minimalno što možemo za njih napraviti je pravilno odlagati otpad.

I to malo što možemo učiniti, nekim našim sugrađanima je izgleda previše. Nisu rijetke slike gradskih ulica s vrećicama za smeće po kalama, skalama i butama. S time se svakog dana, na samom početku svog radnog vremena susreću djelatnici Zelenog grada koji umjesto onih lijenih i neodgovornih, prvo moraju njihovo smeće odnijeti do kontejnera, a tek potom prionuti svom primarnom poslu čišćenja ulica. Isti problem ponavlja se i s glomaznim otpadom pa je sve više ilegalnih odlagališta koja niču i zagađuju okoliš. Sav taj otpad na kojem su neki uštedjeli desetak ili više koraka do kontejnera svakodnevno uklanjaju djelatnici Zelenog grada.

– Sa svojih 159 zaposlenika zaslužni smo za čistoću ulica, trgova i parkova grada Šibenika. Svaki dan sedam dana tjedno, 365 dana u godini, bez obzira na vremenske uvjete, naši djelatnici vrijedno odvoze otpad, čiste ulice i trgove. Činimo sve da učinimo grad čistim, a vaš zadatak kao građana jest da nam pomognete u tome i pravilno odlažete otpad u za to predviđene spremnike te da odvajate korisni otpad i time doprinesete smanjenju onečišćenja okoliša – poručuju iz Zelenog grada.

Uz to što organizirano i redovito prikupljaju i odvoza kućni, korisni i glomazni otpada, djelatnici Zelenog grada dnevno počiste 550 tisuća kvadrata javnih površina, ulica, trgova, parkova i javnih zelenih površina. Također, svakodnevno brinu o odvozu otpada iz 1.700 tvrtki i javnih institucija.

Jedan od glavnih ciljeva Zelenog grada je edukacija stanovništva o odgovornom postupanju s otpadom.

Zeleni grad svim korisnicima poslao je letak za prosinac u kojem nude brojne informacije o postupanju s miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom i korisnim komunalnim otpadom. Također, korisnicima je dostavljen popis zelenih otoka i korisnog otpada koji se u njih može odlagati. Osim toga, Zeleni grad dostavio je informacije o postupku odvoza glomaznog otpada.

– Kroz pripremu brošura, letaka i vodiča omogućujemo građanima da nauče više o otpadu i kako ga odgovorno odlagati. Naša vizija je ostvarivanje partnerstva sa svim zainteresiranim društvenim skupinama i pojedincima te zajedničko djelotvorno gospodarenje otpadom s ciljem stalnog smanjivanja njegovih količina i štetnih svojstava. Upravo zato, pozivamo sve naše sugrađane da zajednički odgovornim ponašanjem, podignemo razinu kvalitete života u našem gradu. Uvjereni smo da ćemo u tome uspjeti, jer zaštita okoliša nema alternativu – kažu iz Zelenog grada.

Sve potrebne informacije vezane za usluge Zelenog grada možete zatražiti na 022/332 325 ili putem maila info@zeleni-grad.hr.

Letak Zelenog grada za prosinac:

Uputa o postupanju s miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom i reciklabilnim (korisnim) komunalnim otpadom

Korisnici usluge dužni su predavati reciklabilni (korisni) komunalni otpad, problematični otpad i krupni (glomazni) otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada. Korisnici su dužni spremnike iznijeti prema planu odvoza Davatelja usluge. Svaki korisnik se obvezuje prema rasporedu u vremenu do 7:00 sati, spremnik postaviti na vidljivo mjesto izvan svog dvorišta i to u neposrednoj blizini ulice čime bi se omogućilo nesmetano pražnjenje spremnika od strane naših djelatnika. Otpad se preuzima u vremenu od 7:00 sati do 14:00 sati. Ukoliko spremnik ne bude ostavljen na vidljivo mjesto isti će biti ispražnjen u slijedećem terminu po rasporedu odvoza. Sav odloženi miješani komunalni otpad u spremnicima za miješani komunalni otpad mora se nalaziti u istom spremniku, a poklopac mora biti potpuno zatvoren. Otpad mora biti tako složen u spremnik da prilikom pražnjenja sav gravitacijski ispadne iz spremnika.

Zabranjeno je odlagati korisni otpad koji se može reciklirati, biorazgradivi otpad, tekući otpad, lešine životinja, baterije, akumulatore, auto gume, otpad iz klaonica, mesnica, ribarnica, opasni otpad, građevinski otpad u kante za miješani komunalni otpad. Za biorazgradivi komunalni otpad preporučujemo da oni koji imaju vrt kompostiraju sami. Za klasično vrtno aerobno kompostiranje (“kompostiranje na otvorenom”) koriste se : djelomično kuhinjski otpad (ostaci voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostaci kruha i slično), te vrtni otpad (ostaci cvijeća, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, piljevina). Za vrtno kompostiranje se NE SMIJU KORISTITI: ostaci mesa, ribe, kostiju, mlijeka i mliječnih proizvoda.

U spremnike tj. „zelene otoke“ koji su postavljeni na javnoj površini na području Grada Šibenika za staklo, metal, papir i plastiku korisnik ima mogućnost ispravnog odlaganja odvojenog reciklabilnog (korisnog) otpada. Otpadni papir, karton i plastika sakupljaju se i na obračunskom mjestu Korisnika putem vrećica. Korisnici koji predaju reciklabilni (korisni) otpad u vrećicama, vrećice mogu preuzeti na lokaciji tvrtke Stjepana Radića 100, radnim danom od 7:00 do 14:00h, bez naknade.

ZELENI OTOCI“ SPREMNICI ZA PAPIR I KARTON

DA: stare papire, novine, kartone, časopise, kataloge, kompjuterske papire, prospekte, knjige, uredski papir, bilježnice, kalendare, kuverte, papirnate vrećice.

NE: plastika, tetrapak, fotografije, zauljeni papir, upotrijebljene maramice, stiropor, pelene i slično.

ZELENI OTOCI“ SPREMNICI ZA STAKLO

DA: Staklenu ambalažu (prazne boce i staklenke svih boja) prije odlaganja treba isprazniti, oprati, skinuti čepove i zatvarače.

NE: prozorsko staklo, porculanski i keramički predmeti , žarulje i fluorescentne svjetiljke žarulje, te ostale vrste stakla kao što je bolničko i laboratorijsko staklo, prozorsko staklo, automobilsko staklo, kristalno i optičko staklo, armirano staklo, staklena vuna, ogledala.

ZELENI OTOCI“ SPREMNICI ZA PLASTIKU

DA: PET ambalaža (boce bezalkoholnih pića i napitaka, omekšivača, šampona, prehrambenih proizvoda) odnosno sva ambalaža koja na sebi ima jednu od oznaka da se može reciklirati PEHD,PELD,PVC,C/PE,PP,PS,7 i sve PVC vrećice. Prije odlaganja potrebno je isprati i očistiti.

NE: plastičnu ambalažu motornih ulja i zaštitnih sredstava (pesticida, herbicida, insekticida) i drugih otrova, celofan.

ZELENI OTOCI“ SPREMNICI ZA METAL

DA: Limenke/aluminijska ambalaža (metalne limenke alkoholnih i bezalkoholnih pića, konzerve prehrambenih proizvoda i hrane za kućne ljubimce, moraju biti prazne i oprane), te drugi manji metalni predmeti koji po svojim dimenzijama možete odložiti u spremnik.

NE: krupni (glomazni) metalni otpad .

EE OTPAD ( hladnjaci, štednjaci, televizori, računala i ostala električna i elektronička oprema iz kućanstva) i problematični otpad (opasni otpad) zbrinjava se u skladu s posebnim propisima u reciklažnom dvorištu.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Bikarac d.o.o.
Lokacija: Donje Polje bb.
Radno vrijeme: PON-PET od 7:00h do 17:00 h, SUB od 7:00h do 12:00h

UPUTE O PREUZIMANJU OTPADA NA ZAHTJEV KORISNIKA

Kontakt podaci i način podnošenja zahtjeva za preuzimanje komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge
Usluga koja se pruža na zahtjev Korisnika obuhvaća: preuzimanje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada, glomaznog otpada i odvojenog korisnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika u slučaju iznimnog preuzimanja veće količine otada.
Korisnici se mogu javiti na telefon 022/332-325 ili putem e-maila info@zeleni-grad.hr.

Uputa o preuzimanju komunalnog otpada na zahtjev korisnika

Prilikom preuzimanja komunalnog otpada na zahtjev korisnika potrebno je da se isti iznese na vidljivo mjesto izvan svog dvorišta i to u neposrednoj blizini ulice čime bi se omogućilo sigurno sakupljanje od strane naših djelatnika. Korisnici se mogu javiti na telefon 022/332-325 ili putem e-maila info@zeleni-grad.hr.

Upute o preuzimanju glomaznog otpada
Svaki naš Korisnik ima pravo na odvoz godišnje u količini od 3 m³ glomaznog otpada s kućnog praga bez naknade. Potrebno je nazvati na 022/332-325 ili uputiti zahtjev na e-mail info@zeleni-grad.hr , te eZahtjev može se podnijeti putem web stranice.

Raspored odvoza glomaznog otpada:

Crnica, Meterize, Šubićevac, Jadrija, Građa – prvi tjedan u mjesecu

Varoš, Stari grad, Bilice, Raslina, Zaton – drugi tjedan u mjesecu

Plišac, Baldekin, Brodarica, Krapanj, Žaborić, Grebaštica – treći tjedan u mjesecu

Vidici, Mandalina, Ražine, Ražine Donje, Zablaće, Podsolarsko – četvrti tjedan u mjesecu

Jadrtovac, Vrpolje, Donje Polje, Konobe, Brnjača, Zlarin, Kaprije, Žirje, Dubrava, Lozovac, Gradina, Koštani, Brkići, Konjevrate, Danilo, Perković, Boraja – po pozivu Korisnika ili u dogovoru s mjesnim odborom.

Lokacije spremnika „zelenih otoka“ na području Grada Šibenika:

Mandalina – Ul. Milice i Turka, Vidici – Ul. VIII Dalmatinske Udarne Brigade, Njegošev trg – Ul. Branitelja Domovinskog rata, Krvavice – Ul. Mandalinskih žrtava, Baldekin – Ul. Stjepana Radića, Baldekin – Trg Andrije Hebranga, Buali – Ul. Petra Preradovića, Ul. Matije Gupca (nasuprot Policijske postaje), Ul. Matije Gupca (poviše Poliklinike), Ul. Eugena Kvaternika (ispod Perivoja Luje Maune), Gat Krke, Obala dr. Frane Tuđmana, Težačka,Ul. Petra Grubišića (Gradska uprava), Put groblja (Vatrogasni dom), Crnica – Ul. Ivana Meštrovića, Šubićevac – Ul. bana Josipa Jelačića (kod DV Osmjeh), Šubićevac – Ul. bana Josipa Jelačića, Šubićevac – Ul. bana Ivana Mažuranića, Meterize – Put kroz Meterize (zgrade).


Pratite nas i na društvenim mrežama: